Information om ansvarsfördelning vid vattenskada

Vad gäller vid en vattenskada? Vilket ansvar har föreningen respektive bostadsrättshavaren? Ta del av information HÄR