Monthly Archive: April 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6 den 12 maj klockan 18:00. På grund av den rådande corona-pandemin har det blivit tillfälliga lagändringar som ska underlätta vid föreningsstämmor. Det är möjligt...

Nya stadgar

På den kommande ordinarie årsstämman, till vilken kallelse kommer separat och inom kort, är en av punkterna på dagordningen att fastställa nya stadgar enligt beslut på extrastämman daterad 7 september 2019. Nya stadgar krävs...

Information från Bahnhof

I veckan har styrelsen delat ut ett informationsblad som är från Bahnhof. Bland annat information om ett erbjudande om köp av router. Informationsbladet går även bra att ladda ner här nedanför.