Monthly Archive: October 2020

Två nya tvättmaskiner

Fredagen den 23 oktober kommer det att installeras två nya tvättmaskiner i tvättstugan på den sida som tillhör passet 4-timmar.

Nya stadgar

Efter lagändringar 2016 blev det nödvändigt att uppdatera våra stadgar. Beslut om nya stadgar togs vid två på varandra följande stämmor den 7 september 2019 och den 12 maj 2020. Nya stadgarna är nu...