Monthly Archive: May 2021

Kallelse till årsstämma 8 juni 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6. På grund av rådande pandemi kommer årets föreningsstämma att hållas digitalt via Teams. Voteringar kommer ske i appen Percap i...