Monthly Archive: April 2024

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

TIDPUNKT: Onsdagen den 15 maj 2024 klockan 18:00 PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67 Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Vikingen 6. (Bilagor med årsredovisningen, styrelsens propositioner, medlemmars motioner samt valberedningens slutrapport och förslag...

Mindre brand på balkong i port 65

Tisdag 23 april strax innan 15.00 inträffade en mindre brand på en balkong i port 65. Branden blev snabbt släckt av räddningstjänsten innan den hann utvecklas och ingen person kom fysiskt till skada. Branden...

Nyhetsbrev 2024:02

Gemensam el Kostnaden för elförbrukningen faktureras retroaktivt med tre (2) månaders fördröjning enligt information från Simpleko. Kostnaden för februari månads elförbrukning ser du på avgiften för maj månad. (Styrelsen vill påpeka att maj månads...