Stämmoprotokoll 2024

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma 2024 finns nu tillgängligt här. Du hittar det senaste stämmoprotokollet och flertalet äldre stämmoprotokoll i menyn Styrelsen – Stämmoprotokoll. Med vänliga hälsningar, Styrelsen