Årsstämma 2020 genomförd

Årsstämman för 2020 är nu genomförd och avslutad, stämmoprotokoll där röstlängd, antal poströster med mera framgår kommer att laddas upp inom den närmaste veckan. Nedan är en kortare sammanfattning på utvalda viktiga beslut som togs under stämman.

 • Kollektivt bostadsrättstillägg kommer att tas bort, mer information kommer vid senare tillfälle, nuvarande avtal med Folksam som föreningen tecknat löper till och med början av 2021 men rekommendationen är att teckna ett individuellt bostadsrättstillägg så snart som möjligt för respektive bostadsrättshavare.
 • Nya stadgar fastställda, vilka kommer att börja gälla efter att dessa är registrerade hos Bolagsverket. Fram tills dess är det gamla stadgarna som gäller. Mer information kommer ut på hemsidan när detta är klart.
 • Ny styrelse fastställd, följande personer kommer att ingå i styrelsen för mandatperioden 2020-2021:
  • Robert Hietala, port 65, ledamot
  • Rajinder Ahluwalia, port 62, ledamot
  • Lea Karvonen, port 66, ledamot
  • Sara Bezzecchi, port 67, ledamot
  • Daniel Ohlsén, port 65, ledamot
  • Birgitta Ferm, port 61, ledamot
  • Mayte Lavado, port 65, suppleant
  • Jenny Thorsell, port 64, suppleant