Author: Styrelsen

Nyhetsbrev 2022:02

Inomhustemperatur Nu i början av hösten och vintern är det många som kan uppleva det som lite svalare i lägenheterna. Förutom att vi vant oss vid höga temperaturer under sommaren så beror det även...

Nyhetsbrev 2022:01

Allmänt Styrelsen kommer att, som tidigare gjorts, skriva kortare nyhetsbrev ungefär fyra gånger per år framöver som anslås på anslagstavlan i alla entréer samt på hemsidan. Tanken är att kort informera och summera vad...

Kallelse till årsstämma 18 maj 2022

Kallelse till årstämma 2022 för Brf Vikingen 6 är skickad till samtliga medlemmar och ska komma fram inom kort. Årets årsstämma kommer att hållas i föreningeslokalen den 18 maj kl 18:00. Nedan finns kallelsen...

Hydraulcylinderbyte för hissar; port 63, 65 och 66

Styrelsen har beslutat om hydraulcylinderbyte för hissarna på Mjölnerbacken 63, 65 och 66. Detta innebär att hissen i respektive port kommer att vara helt avstängd under följande vecka: Mjölnerbacken 63 – vecka 20 Mjölnerbacken...

Porttelefonerna fungerar återigen

2022-04-12 Problemet med porttelefonerna ska nu vara åtgärdat, felet var trasig hårdvara som bytts ut nu. Tänk på att felanmäla eventuella framtida problem med porttelefon till styrelsen så snart ni upptäcker något så vi...

Problem med porttelefoner

Uppdatering (2022-04-07): Information från tjänsteleverantören är att ärendet är eskalerat och att fel är identifierat men ingen lösning ännu. Lösning tros finnas i slutet av veckan (v14). Just nu är det problem med porttelefonerna,...

Renovering av träfflokalen

Föreningens träfflokal kommer att renoveras under april, maj och eventuellt juni månad. Detta innebär att lokalen inte kommer gå att boka eller användas under dessa tre månader. Information från entreprenör är att arbetet bör...