Bahnhof – planerat servicearbete

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar Internet för alla boende den 4 mars 2021.

Servicearbetet kommer att pågå under:

Start: 2021-03-04 00:01

Stop: 2021-03-04 06:00

Förväntad nedtid: Ni kan uppleva störningar eller avbrott under hela eller delar av denna tid