Brandsäkerhet

BRANDSÄKERHET
________________________

De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning.
Här kommer lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.


« BRANDVARNARE – ETT MÅSTE »

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet – en bra livförsäkring som inte kostar mer än en hundralapp. Är lägenheten större än 60 kvm bör du ha flera brandvarnare. Det ska också finnas minst en på varje våningsplan i bostaden. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året.
Brandvarnare åldras. Därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år.

OBS! Föreningen bekostar installation av en brandvarnare till alla hushåll som inte har.
Har du ingen, ta kontakt med Driftia.


«HA SLÄCKUTRUSTNING HEMMA »

Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en hand-brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar Räddningsverket pulversläckare på minst sex kilo med effektivitetsklass 43A 233BC.


« ANNAT SOM ÄR BRA ATT TÄNKA PÅ »

 • Glömda stearinljus orsakar många bränder.
 • Använd gärna levande ljus, men gör det med försiktighet.
 • Släck alltid ljusen när du lämnar rummet.
 • Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart.
 • Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.
 • Se till att TV:n står luftigt.
 • Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.
 • Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.
 • Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.
 • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen & rengör spisfläkten då och då.
 • En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.
 • Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.
 • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart.
 • Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.
 • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.
 • Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.
 • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.
 • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta.
 • Förvara inte heller brännbart material intill fasaden eller i trapphuset.
 • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut och sedan kan den slängas bland övriga sopor.
 • I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor, till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin, och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Vid sådan förvaring får behållarna vara större.
 • Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.
 • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska man bryta elanslutning (t.ex. rycka ur kontakten), då slutar oftast branden, häll aldrig vatten på en brinnande elansluten apparat.

Informationen ovan är hämtad från räddningsverket!