Föreningslokalen

FÖRENINGSLOKALEN
________________________

OBS! På grund av den pågående pandemin (Corona / Covid-19) så uppdateras reglerna om antal personer som tillåts kontinuerligt. Följ Folkhälsomyndihgetens (FHM) rekommendationer – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/

Föreningslokalen är huvudsakligen tänkt att användas som övernattningslägenhet, för middagar och mindre sammankomster samt för barnkalas. Lokalen är ej tänkt att användas som en så kallad festlokal för stora högljudda fester.

Både medlemmar och hyresgäster över 18 år inom BRF Vikingen 6 är välkomna att boka föreningslokalen. Vid bokning av föreningslokalen godkänner du gällande regler och medger ditt ansvar vid eventuella överträdelser enligt nedan.


BOKNING OCH AVGIFT

Lokalen bokas på samma sätt som tvättstugan, antingen via Aptus-displayen utanför tvättstugan eller via internet: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/vikingen6/AptusPortal
Aptus-brickan används för att komma in i lokalen under tiden då den är bokad.

 • Uthyrning för övernattning omfattar tiden från kl 12:00 till kl 11:30, högst 7 dygn i följd.
 • Max en bokning åt gången (man kan inte boka flera gånger i följd).
 • Som boende får du hyra föreningslokalen i max 4 veckor (28 dagar) per år.
 • Kostnad att hyra lokalen är 300 kr per dygn
 • Kostnaden för lokalen kommer att läggas på hyran/avgiften som skickas ut av Simpleko
 • Brandsläckare och brandvarnare finns.
 • Ingen utrustning får lämna lokalen.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER

 • Tänk alltid på ljudnivån för boende i föreningen oavsett tid på dygnet; både i lokalen och på tillhörande uteplats
 • Den som hyr lokalen är ansvarig för sina gäster och deras uppförande
 • Barnkalas får pågå fram till 19:00.
 • Efter 21.00 ska det vara tyst i lokalen. Det vill säga ingen musik får spelas och endast normal samtalston får förekomma. Se även information om städning kvällstid under städinstruktioner.
 • Lokalen är rök- och djurfri
 • Vid rökning utomhus, fimpa ej på marken utan använd askkoppar
 • Endast värmeljus får användas i lokalen, var noggranna med att släcka dessa när lokalen lämnas
 • Barn och ungdomar under 18 år får ej vistas i lokalen utan en vuxens uppsikt

STÄDNING

Lokalen ägs och vårdas av oss alla gemensamt. För allas trivsel, så städar vi noggrant efter oss. Styrelsen ansvarar ej för att kontrollera städningen vid varje tillfälle utan kontrollerar denna slumpmässigt. Kontrollera därför att lokalen är i anständigt skick när lokalen tas i bruk och informera styrelsen om du är missnöjd med städningen.

 • Lokalen skall lämnas i gott skick och noga städad, senast kl 11:30 dagen efter bokning.
 • Städning av föreningslokalen får ej ske efter 21:00. Detta gäller sådan städning som medför oljud och som därmed kan störa angränsande lägenheter, exempelvis dammsugning och ommöblering där bord, stolar och soffor flyttas.
 • Porslinet diskat och inplockat i skåpen, samt diskbänken ska vara rengjord.
 • Ordnat i skåpen.
 • Kyl lämnas tömd och väl rengjord.
 • Spis och ugn ska vara väl rengjorda.
 • Sopor bortförda, flaskor, burkar, matrester och dylikt får ej lämnas i lokalen.
 • Golv ska dammsugas och skuras.
 • Toaletten väl rengjord och papperskorgen tömd.

Tack för att ni städar efter er och håller lokalen fräsch!


ÖVERTRÄDELSER

 • Eventuella skador på inventarier eller inredning debiteras den som hyrt lokalen
 • Utryckning av vakt (störningsjour) till följd av att ordningsregler ej har respekterats debiteras den som hyrt lokalen.
 • Om städning ej har gjorts korrekt anlitar styrelsen städningsfirma och den som hyrt lokalen debiteras för kostnaden som detta medför. Se städinstruktioner.