Föreningslokalen

Allmän information

Föreningslokalen ska huvudsakligen användas som övernattningslägenhet, för middagar och mindre sammankomster samt för barnkalas. Lokalen är ej tänkt att användas för stora högljudda fester. Både medlemmar och hyresgäster över 18 år inom BRF Vikingen 6 är välkomna att boka föreningslokalen. Vid bokning av föreningslokalen godkänner du gällande regler och medger ditt ansvar vid eventuella överträdelser enligt nedan.

Bokning och avgift

Föreningslokalen kan bokas antingen via Aptus-displayen utanför tvättstugan eller via internet: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/vikingen6/AptusPortal. För tillträde till lokalen under bokad tid används Aptus-brickan.

 • Föreningslokalen är tillgänglig från 13:00 dagen du bokar till 11:00 dagen efter.
 • Kostnaden för att hyra lokalen är 400 kr per dygn fr.o.m. 1 oktober 2022 och läggs på hyran/avgiften för efterkommande månad.
 • Som boende får du hyra föreningslokalen högst 7 dygn i följd. Under ett år får du hyra lokalen i max 4 veckor (28 dagar).
 • Debitering sker per bokad dag. Bokar du fyra dagar får du betala för fyra dagar fastän du kanske bara använt lokalen en eller två dagar. För att slippa betala för dagar du inte använder lokalen, rekommenderar vi att ni avbokar träfflokalen, så att andra boende kan boka i stället.

Trivsel- och ordningsregler

 • Den som hyr lokalen är ansvarig för att reglerna följs, samt ansvarig för sina gäster och deras uppförande.
 • Tänk alltid på ljudnivån för boende i föreningen, oavsett tid på dygnet; både i lokalen och på tillhörande uteplats.
 • Efter kl. 21:00 ska det vara tyst i lokalen. Ingen musik får spelas och endast normal samtalston får förekomma.
 • Sovrummen är tänkta att enbart användas vid övernattning.
 • Lokalen är rök- och djurfri. Vid rökning utomhus ska askkoppar användas.
 • Ingen utrustning får lämna lokalen. Samtliga badrums- och köksartiklar tillhör föreningen och ska lämnas kvar i lokalen after bruk.

Städning

Lokalen ägs och vårdas av oss alla gemensamt. För allas trivsel, ska lokalen lämnas i gott skick och noga städad. Kontrollera även att lokalen är i anständigt skick vid tillträde och informera styrelsen per mail: styrelsen@brfvikingen6.se om du är missnöjd med städningen eller om större skador upptäcks.

 • Städning av lokalen  som medför oljud (ex. dammsugning och ommöblering) får ej ske efter kl. 21:00.
 • Porslinet ska vara diskat och inplockat i ordning i skåpen. Diskmaskinen ska var tömd och diskbänken ska vara rengjord.
 • Kyl och frys ska vara tömda och väl rengjorda.
 • Spis och ugn ska vara väl rengjorda.
 • Golv ska dammsugas och mopas.
 • Toaletten ska vara väl rengjord och papperskorgen tömd.
 • Samtliga sopor ska tas med – flaskor, burkar, matrester och dylikt får ej lämnas i lokalen.

Överträdelser

Den som har hyrt lokalen är ansvarig för att se till att samtliga regler följs. Eventuella överträdelser debiteras den som har hyrt lokalen på efterkommande månads hyra/avgift.

 • Eventuella skador på inventarier eller inredning debiteras den som har hyrt lokalen.
 • Eventuell utrustning som har medtagits från lokalen debiteras den som har hyrt lokalen.
 • Utryckning av vakt (störningsjour) till följd av att ordningsregler ej har respekterats debiteras den som har hyrt lokalen.
 • Om städningen ej har gjorts korrekt anlitar styrelsen städning firma och den som har hyrt lokalen debiteras för kostnad som detta medför.

Bilder