Föreningslokalen

FÖRENINGSLOKALEN
________________________

Föreningslokalen är lämplig för t ex barnkalas, möten, övernattande gäster med mera. I lokalen gäller självklart samma regler som i lägenheterna. Alla, bostads- och hyresrätts-innehavare i Brf Vikingen 6 och är över 18 år, är välkomna att hyra lokalen.


« HYRA FÖRENINGSLOKALEN »

Den som hyr lokalen är alltid ansvarig gentemot föreningen och det är absolut inte tillåtet att ha fest i föreningslokalen. Ungdomar under 18 år får inte övernatta i lokalerna utan en vuxens närvaro. Uthyrning för barnkalas omfattar alla dagar kl 12:00 – 20:00, varvid barnkalaset ska vara avslutat kl 18:00, lokalen är dock bokad ett helt dygn, alltså fram till kl 11:30 dagen därpå.

 • Uthyrning för övernattning omfattar tiden från kl 12:00 till kl 11:30, högst 7 dygn i följd.
 • Max en bokning åt gången (man kan inte boka flera gånger i följd).
 • En bokning får max vara i en vecka.
 • Som boende får du hyra föreningslokalen i max 4 veckor (28 dagar) per år.
 • Kostnad att hyra lokalen är 200 kr för första dygnet, därefter 300 kr per dygn
 • Kostnaden för lokalen kommer att läggas på hyran/avgiften som skickas ut var tredje månad av Deloitte.
 • KEAB städar föreningslokalen 1 gång i månaden och lokalen kan inte bokas den specifika dagen. Städning sker sista torsdagen i månaden.
 • Brandsläckare och brandvarnare finns
 • Ingen utrustning får lämna lokalen.

OBS! OM KOMPLETT STÄDNING EJ HAR UTFÖRTS KOMMER EN AVGIFT PÅ 500 KR ATT FAKTURERAS DEN SOM HYRT LOKALEN.


« VIKTIGT! »

När lokalen bokas utav boende, har man i samband med detta även godkänt de regler som finns för användningen av denna samt medgett att man känner till vad som gäller. När lokalen tas i bruk, kontrollera att lokalen är i anständigt skick. Styrelsen ansvarar ej för att kontrollera städningen vid varje tillfälle utan kontrollerar denna slumpmässigt, är man missnöjd med städningen är det därför viktigt att kontakta styrelsen.

Den som inte följer reglerna eller missköter lokalen får inte möjligheten att använda lokalen igen.
Skador på större inventarier och inredning debiteras i samförstånd mellan den som hyrt och Styrelsen.


« BOKNING AV LOKALEN »

Lokalen bokas precis på samma sätt såsom tvättstugan bokas, via internet med sitt användarnamn och lösenord på sidan för Föreningslokalen & Tvättstugebokningen (HÄR!) eller via Aptus-displayen utanför tvättstugan.

Guide för bokning på Aptus-displayen:
Använd brickan för att komma in i bokningssystemet, när ni har bokningsbilden uppe står det ”Vad skall bokas?”, väljer då ”Mjölnerb 67 Träffl” och du kan sedan se och boka på de dagar som är lediga.

Aptus-brickan används för att komma in i lokalen dagen då den har bokats.


« STÄDREGLER »

Lokalen ägs och vårdas av oss alla gemensamt. För allas trivsel, så städar vi noggrant efter oss! Den som bokar lokalen står som ansvarig för gäster, oljud/störningar, inventarier, husgeråd, och städning.

OBS! Städning av föreningslokalen får inte ske mellan kl 20:00 – 08:00 (detta gäller således den typen av städning som medför oljud och som därmed kan störa angränsande hushåll. Dvs. att flytta och dra bort stolar, bord (ommöblering) är inte tillåtet mellan dessa tider.

 • Lokalen skall lämnas i gott skick och noga städad.
 • Porslinet diskat och inplockat i skåpen, samt diskbänken ska vara rengjord.
 • Ordnat i skåpen.
 • Kyl lämnas tömd och väl rengjord.
 • Spis och ugn ska vara väl rengjorda.
 • Sopor bortförda, flaskor, burkar, matrester och dylikt får ej lämnas i lokalen.
 • Dammsugning av golv, extra viktigt är det under sängarna i sovrummet om ni har haft övernattningsgäster, golvet skall också våttorkas!
 • Toaletten väl rengjord och papperskorgen tömd.

Tack för att ni städar efter er och håller lokalen fräsch!

Städa


« ORDNINGSREGLER »

Vi vill också påminna om några enkla förhållningsregler när det gäller nyttjandet av lokalen. Skall lokalen nyttjas av barn och ungdomar, så hålls alltid en vuxen ansvarig för lokalen.

 • Barn under 18 år måste ha en vuxens närvaro.
 • Lokalen är ur allergisynpunkt absolut rök och djurfri, vilket gäller i hela byggnaden.
 • Kasta inte fimpar på marken utan fimpa cigaretten i askkoppen som finns utanför lokalen.
 • Det skall naturligtvis tilläggas att den som hyr lokalen skall se till att gästerna uppträder korrekt på området. Detta innebär att överdriven onykterhet, slagsmål, extremt hög musik eller nedskräpning utanför lokalerna eller annat störande uppträdande på området inte under några omständigheter tolereras.
 • Dämpa stereon när du öppnar och vädrar.
 • Visa hänsyn till grannarna.
 • Endast värmeljus får användas i lokalen och se till att de släcks när lokalen lämnas.
 • Lokalen skall återlämnas i rent och städat skick.