Förord

FÖRORD
________________________

Som ett led i vårt informationsarbete har vi tagit fram en boendepärm. Den innehåller en sammanfattning av nyttig information för dig som boende. Ett exempel på sådan information är hur man går tillväga för att hyra parkeringsplats, ett annat exempel är kontaktinformation till fastighetsskötaren. Tanken med pärmen är också att vara en bra samlingsplats för information till nya boende i Brf Vikingen 6 som flyttar in hos oss. Här kan du även samla dina avier, kontrakt, bruksanvisningar etc.

Boendepärmen finns även tillgänglig på vår hemsida www.brfvikingen6.se

Vi i styrelsen hoppas att Ni kommer att ha stor användning utav informationen i pärmen. Kom ihåg att alla frågor och funderingar är välkomna. Ni kontaktar oss enklast via e-post på styrelsen@brfvikingen6.se eller genom att kontakta din portansvarige.

Aktuell information hittar du alltid på vår hemsida www.brfvikingen6.se