Gemensam el

Vad är gemensam el?

I dag behöver alla boende teckna ett eget enskilt elabonnemang och betala till nätleverantören (Vattenfall för alla i Sundbyberg) samt till elleverantören (Vattenfall eller valfri leverantör). Med gemensam el kommer det istället vara föreningen som tecknar ett gemensamt elabonnemang som täcker alla lägenheter samt alla allmänna utrymmen (hissar, trapphusbelysning, utomhusbelysning, tvättstuga med mera).

När bestämdes det att gemensam el ska införas?

Beslut togs på ordinarie årstämma maj 2022 om att införa gemensam el. Det blev beslutat att anlita Infometric som leverantör och installatör av hårdvara och tjänster som behövs.

Vilket elabonnemang kommer föreningen att teckna?

Vilket elavtal/elabonnemang som föreningen ska teckna är inte bestämt ännu, styrelsen kommer att samla in ett antal olika offerter och presentera dessa i samband med antingen ordinarie föreningsstämma 2023 eller en extra föreningsstämma.

Från och med när kommer vi börja använda gemensam el?

Någon gång under 2023 kommer gemensam el vara aktiverat. När ett mer exakt datum finns kommer vi informera alla boende om detta.

Vad krävs för att vi ska kunna börja använda gemensam el?

Alla elmätare kommer att behöva bytas ut, detta sköts av Infometric som är anlitad som leverantör och installatör. Du som boende behöver inte göra något, men när just din elmätare byts ut kommer strömmen av behöva brytas i några timmar. Mer information om när och beräknad längd på strömavbrotten kommer det kommer mer information om när det är aktuellt.

Alla elmätare kommer fortsatt sitta i trapphuset, så varken vi eller Infometric kommer behöva tillgång till din lägenhet. Det är endast strömavbrotten som kommer påverka dig som boende.

Behöver jag som boende säga upp mitt nuvarande elabonnemang?

Nej, Infometric kommer att sköta uppsägningen av alla boendes elabonnmang. Så du som boende ska fortsatt ha ett elabonnemang tills vidare.

Vad och hur kommer jag debiteras?

Du som boende kommer att fortsatt betala för den elförbrukning du gör av med i din lägenhet. Föreningen kommer fortsatt att betala för elförbrukningen i allmänna utrymmen. Precis som det är i dagsläget.

Du som boende kommer att debiteras månadsvis via Simpleko (på samma avi som för din avgift/hyra) när gemensam el väl är igång.

Vad kostar det att införa gemensam el?

Investeringskostnaden är beräknad till ca 300 000 kr exkl moms (moms är avdragsgillt).

Vad är för- och nackdel med gemensam el?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget elabonnemang.

Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Nackdelarna är att boende själv inte kan styra över vilken typ av elabonnemang han eller hon önskar; fast vs rörligt pris samt grön el exempelvis. Vid eventuellt elavbrott gäller andra ersättningsregler då det inte längre räknas som privatperson när föreningen står på elabonnemanget.