Gemensam el – vanliga frågor

Vad är gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)?

Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) innebär att all el köps in via föreningens elabonnemang, istället för att varje lägenhet har ett eget elabonnemang. Sedan debiteras respektive lägenhet för sin elförbrukning via sin månadsavgift (eller månadshyra) som skickas ut av föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko.

Du betalar bara för den el som din egen lägenhet förbrukar, föreningen betalar fortsatt för gemensamma ytor (till exempel tvättstugan, trapphusbelysning, hissar, ventilation med mera).

Behöver jag teckna ett eget elabonnemang?

Nej, du som boende behöver inte teckna något elabonnemang, allting som rör elen sköts av föreningen och styrelsen.

När bestämdes det att gemensam el ska införas?

Beslut togs på ordinarie årstämma maj 2022 om att införa gemensam el. Det blev beslutat att anlita Infometric som leverantör och installatör av hårdvara och tjänster som behövs.

När infördes gemensam el?

Gemensam el blev infört 1 februari 2024.

Vilka elabonnemang har föreningen?

Det finns två avtal som föreningen måste teckna. Det ena är elhandelsavtal där det står föreningen fritt att välja mellan ett antal olika leverantörer. Det andra avtalet som behövs är ett elnätsavtal, där kan föreningen inte välja utan det är nätägaren Vattenfall AB som vi måste teckna med.

För nuvarande är det följande avtal som finns:

  • Elhandelsavtal med Skellefteå Kraft AB, rörligt elpris (Skellefteå Kraft AB säljer endast så kallad grön el).
  • Elnätsavtal med Vattenfall AB

Hur kommer jag debiteras? Hur ofta kommer jag att debiteras?

Förbrukningen för varje lägenhet debiteras på månadsavin som skickas ut av Simpleko varje månad, det innebär att du betalas månadsvis för din elförbrukning. Det är viss fördröjning för kostnadaden, den el du förbrukar i februari månad får du betala för på månadsavgiften för maj månad. Det innebär att det blir två månaders fördröjning från det att du använder elen tills det att du ska betala för den.

Vad kostar det att införa gemensam el?

Investeringskostnaden var cirka 300 000 kronor exkl moms (momsen var avdragsgill för föreningen).

Vad är för- och nackdel med gemensam el?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget elabonnemang.

Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Nackdelarna är att boende själv inte kan styra över vilken typ av elabonnemang han eller hon önskar; fast vs rörligt pris samt grön el exempelvis. Vid eventuellt elavbrott gäller andra ersättningsregler då det inte längre räknas som privatperson när föreningen står på elabonnemanget.