På balkongen

PÅ BALKONGEN
________________________

På grund av fara för allmänheten och risk för skada på fastigheten har föreningen satt upp regler för montering av paraboler och blomlådor.


INGET FÅR MONTERAS PÅ BALKONGENS UTSIDA

Ansvarsfördelningen vid olyckor orsakade av föremål som fanns hängandes utanför, eller monterade på utsidan av balkongerna blir enligt lag att den som kommer att hållas ansvarig för en olycka är styrelseordföranden i föreningen. Av denna anledningen är det extremt viktigt att samtliga paraboler, antenner, markiser, blomlådor eller annat montage monteras på insidan av balkongen.

Ingen del av monterad utrustning får hänga utanför balkongräcket. Detta beslut gäller såväl redan monterad utrustning som ny utrustning och betyder således att redan monterad utrustning måste tas ned och monteras innanför balkongen.


OM JAG VILL ATT BLOMLÅDA SKALL SYNAS?

Tyvärr har finns det inget bra svar på detta. Du måste montera din blomlåda så att den hänger på insidan av balkongen. Har du en inglasad balkong är detta svårt, dock får du ingen dispens till att montera blomlådan på utsidan av balkongen.


OM JAG VILL MONTERA PARABOL, KAN JAG FÅ DISPENS?

Svaret är nej, inga som helst undantag finns för denna regel. Via bredbandsTV kan man få ett stort utval av kanaler, en del kanalerna kan man också finna på Internet vilket blir ett alternativ istället för parabol.


FÅR JAG GRILLA PÅ BALKONGEN?

Det är tillåtet att använda elgrill på balkong eller uteplats. Tänk på att visa hänsyn till grannar och att många upplever oset som störande.

Engångsgrill, gasolgrill och kolgrill är INTE tillåtet på varken balkong eller uteplats på grund av brandrisken.


ÖVRIGA VIKTIGA REGLER

  • Att slänga cigarettfimpar från balkonger eller uteplatser är inte tillåtet
  • Att skaka mattor och sängkläder från balkong (eller fönster) är inte tillåtet
  • Tänk på att trivselregler, till exempel oljud och störningar, även gäller på balkonger