Snöskottning på uteplatser och balkonger

SNÖSKOTTNING
________________________

Under vintertid är det viktigt att känna till reglerna kring snöskottning.


« SNÖSKOTTNING, UTEPLATSER OCH BALKONGER »

När det snöar mycket under vinterhalvåret medför detta ibland stora snömängder främst på balkongerna högst upp i husen samt omkring uteplatserna på nedre botten. Risken med att det finns så stora mängder snö på balkongen/uteplatsen är att det vid plötsliga temperaturväxlingar, då temperaturen ökar och snön smälter och blir till vatten, kan vattnet rinna in i lägenheten (genom springor vid balkongdörren) och orsaka stora vattenskador.

För att undvika att detta sker, ska boende som har balkong högst upp i huset, samt de som har uteplats på nedre botten skotta bort snön. Övriga boende med balkong i mitten av huset bör även hålla uppsikt på snömängden och skotta vid behov.

Att tänka på!

När ni skottar bort snön från balkongen ska ni vara två som hjälps åt. En ska vara på balkongen och den andra nere på marken för att se till att ingen person går förbi och får snön/isen på sig när ni skottar.