Trivselregler

TRIVSELREGLER
________________________

Vi presenterar här ett antal trivselregler som gäller för alla boende i BRF Vikingen 6. Det finns naturligtvis olika uppfattningar om vad som anses störande, men om vi visar varandra hänsyn och följer de trivselregler som här anges så kommer det säkert leda till ett bra boende och trivsam boendemiljö för alla.


OM DU BLIR STÖRD AV DIN GRANNE

Ring på hos grannen och berätta om vad som är störande, i de flesta fall brukar det hjälpa. Om det inte är en framkomlig väg, kontakta styrelsen. Vid sena kvällar ring störningsjouren. Telefonnumret till störningsjouren är: 08-733 01 90, uppge Brf Vikingen 6. Den som orsakat störningen kommer att debiteras kostnaden.


OLJUD/STÖRNINGAR VID RENOVERING

Kvällar, nätter och tidiga morgnar ska alla högljudda aktivteter undvikas. Borrning, spikning samt annan renovering ska läggas mellan kl 08:00-20:00 på vardagar och mellan 10:00-20:00 på helger (vid akuta ärenden, till exempel vattenskada, kan störande arbete komma att ske före och efter nyss nämnda tider).

Är det arbete som kommer pågå under längre tid, dvs under flera dagar, förvarna helst dina närmaste grannar. Till exempel genom att hänga lapp i trapphus och hiss.

Att använda tvättmaskin/centrifug eller torktumlare efter kl. 22:00 är inte tillåtet.

Tänk på att trivselreglerna även gäller för balkonger och uteplatser samt innergården.


FEST

Givetvis är det tillåtet att ha fest då och då, men informera dina grannar i förväg t.ex. genom att sätta upp information i entrén. Tänk också på att ju senare på kvällen desto lägre ljudnivå är acceptabel, från 22:00 bör ljudnivån vara dämpad. Något som är väldigt viktigt är att respektera om din granne ber dig sänka ljudet.


PARABOLER, ANTENNER OCH MARKISER

Att montera parabolantenner, antenner eller markiser utanför balkongräcket är helt förbjudet, då dessa kan utgöra en säkerhetsrisk.


GRILLNING PÅ BALKONG, UTEPLATS OCH INNERGÅRD

Det är tillåtet att använda elgrill på balkong eller uteplats. Tänk på att visa hänsyn till grannar och att många upplever oset som störande.

Engångsgrill, gasolgrill och kolgrill är INTE tillåtet på varken balkong, uteplats eller innergården på grund av brandrisken och lukten det medför.


TRAPPHUS

Trapphusen måste vara helt fria från föremål, ingen förvaring av t.ex. barnvagnar är tillåten. Detta är mycket viktigt för att inte försvåra vid en eventuell brandutrymning och för att städpersonalen ska kunna utföra sitt arbete.

För allas trevnad är rökning inte tillåten i trapphus eller hissar.


TRAFIK PÅ GÅRDEN

Att köra in bilen på gården bör undvikas, dock är det tillåtet för att lasta i eller ur tunga föremål

Att använda gården som parkeringsplats är helt förbjudet och bötesbelagt.


INSTALLATIONER OCH OMBYGGNADER

Ingrepp i vattenledningar och avlopp får endast utföras av behörig personal.

Alla ombyggnader som har en betydande påverkan på lägenheten/fastigheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas (gäller inte för enklare arbeten såsom målning, nya golv mm.).

Betydande ändringar av uteplatser som t.ex. staketbygge/byte, ändringar av häckar mm. ska alltid godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.


ENTRÉDÖRRAR

Entrédörrarna ska alltid hållas stängda, dels för att skydda mot inbrott, men även för att hålla djur ute, dessutom minskar energiförbrukningen.


BOLLSPEL

Bollspel på gården är inte tillåtet.


KÄLLARUTRYMMEN

För våra källarutrymmen gäller samma regler som för trapphus, inga föremål får förvaras i gångarna. Att lämna skräp utanför burarna är absolut inte tillåtet.


HUSDJUR

Har du husdjur måste du se till att de inte förorenar i eller runt fastigheten. Husdjuren får inte springa lösa i trapphuset eller i bostadsområdet. Extra viktigt är det att hålla husdjuren borta från barnens lekplatser.