Informationsblad

INFORMATIONSBLAD
________________________

Nedan följer aktuell information från styrelsen till alla medlemmar inom Brf Vikingen 6. Det kommer tillkomma nya brev som du kan följa här med jämna mellanrum och du finner även dessa på informationstavlan i din port.


 

2018-08-28


« Informationsblad nr. 2018:2 »

 

Hej medlemmar och boende inom Brf Vikingen 6!

Nu finns ett nytt sätt att kontakta styrelsen på som komplement till mailadressen.
En telefon har inhandlats och till den kan du ringa och tala in ett röstmeddelande. Telefonsvaren nås på nummer 070-47 00 697. Uppge ditt namn, telefonnummer och ärende. Telefonsvararen lyssnas av regelbundet av någon i styrelsen som sedan hör av sig till dig. Mailadressen styrelsen@brfvikingen6.se är dock det primära sättet att kommunicera med styrelsen då den når alla styrelsemedlemmar och vi uppmuntrar därför till att den används i första hand även fortsättningsvis.

Trapphusrenoveringen är nu i stort sett färdig och ett fåtal besiktningsanmärkningar återstår att åtgärda innan entreprenaden avslutas. Vi i styrelsen hoppas att alla är nöjda med resultatet och att vi alla hjälps åt att hålla de nyslipade golven och målade väggarna rena och fina genom att exempelvis torka upp efter sig om något spills och att inte transportera cyklar i trapporna.

Trots flera påminnelser om att det är förbjudet att förvara lösa föremål såsom barnvagnar, cyklar, mattor och kartonger i trapphusen så är det fortsatt ett vanligt problem. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att respektera detta då trapphusen är en livsviktig utrymningsväg i händelse av brand. Mer om detta går att läsa på brandskyddsföreningens hemsida:
https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/brandskydd-i-flerbostadshus/
Det underlättar dessutom för städpersonalen att göra rent i trapphusen.

I början på sommaren utfördes en besiktning av lekanordningarna på gården. Som ni kanske har märkt så finns inte längre vippgungan kvar, och det är med anledning av att den inte uppfyllde gällande säkerhetskrav. Styrelsen tittar nu på olika alternativ att ersätta vippgungan med och kommer beställa detta inom kort.

Övrig information:

  • Stamspolning och radonmätning är planerat att utföras under hösten. Mer information om detta kommer i separata blad.
  • Filterbyte på ventilation ska utföras under september.
  • Parkeringsförbud gäller på gården. Detta gäller även moped/MC. Skylt om detta finns vid ingången till gården.

Avslutningsvis önskar vi alla medlemmar/hyresgäster i vikingen 6 en härlig avslutning på sommaren och en fin höst.

/Styrelsen Brf Vikingen 6

 

 

Tidigare informationsblad i PDF:
Informationsblad 2018:2 (AKTUELL)
Informationsblad 2018:1
Informationsblad 2017:3
Informationsblad 2017:2
Informationsblad 2017:1
Informationsblad 2016:5
Informationsblad 2016:4
Informationsblad 2016:3
Informationsblad 2016:2
Informationsblad 2016:1_v2
Informationsblad 2015:4
Informationsblad 2015:3
Informationsblad 2015:2
Informationsblad 2015:1

 


Ni är varmt välkomna att skicka frågor & funderingar till oss!
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@brvikingen6.se