Nyhetsbrev

NYHETSBREV

Styrelsen skriver kortare nyhetsbrev ungefär fyra gånger per år som anslås på anslagstavlan i alla entréer samt på hemsidan och skickas ut via föreningens mailinglista. Tanken är att kort informera och summera vad som är på gång och vad som händer i föreningen.

Alla Nyhetsbrev och Informationsblad som PDF:

Nyhetsbrev 2023:04
Nyhetsbrev 2023:03
Nyhetsbrev 2023:02
Nyhetsbrev 2023:01
Nyhetsbrev 2022:03
Nyhetsbrev 2022:02
Nyhetsbrev 2022:01
Informationsblad 2018:2
Informationsblad 2018:2
Informationsblad 2018:1
Informationsblad 2017:3
Informationsblad 2017:2
Informationsblad 2017:1
Informationsblad 2016:5
Informationsblad 2016:4
Informationsblad 2016:3
Informationsblad 2016:2
Informationsblad 2016:1_v2
Informationsblad 2015:4
Informationsblad 2015:3
Informationsblad 2015:2
Informationsblad 2015:1


Ni är varmt välkomna att skicka frågor & funderingar till oss!
Kontakta styrelsen per mail: styrelsen@brvikingen6.se