Mäklarinformation

MÄKLARINFORMATION
________________________

Nedan finns relevant information för mäklare inför försäljning.


Vad ingår i avgiften?
 • Det ingår värme, vatten, kabel-TV (digitalt basutbud från Comhem), källarförråd samt bredband från Bahnhof med hastigheten 1000/1000 Mbit.
Ingår bostadsrätttillägg i avgiften?
 • Nej, bostadsrättstillägg måste tecknas separat av respektive bostadsrättmedlem.
Finns det några obligatoriska tillägg som tillkommer på månadsavgiften?
 • Nej, utöver vad som anges i stadgarna rörande pantavgift, överlåtelse eller dylikt finns det i nuläget inte några obligatoriska avgifter utöver månadsavgiften.
Finns det några planer på att höja eller sänka avgiften?
 • Ingen förändring av avgiften under 2021. Framtida avgiftsförändringar kommuniceras normalt sett i början av respektive år.
Har föreningen några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
 • De krav som finns är att säljaren vid försäljning ansvarar för att inte ha några betalningsfordringar till föreningen. Vid osäkerhet hänvisas denna fråga till den ekonomiska förvaltaren Simpleko; epost info@simpleko.se alternativt telefon 018 – 66 01 60
Kan ni skicka över en kopia av årsredovisningen?
 • Årsredovisningen finner ni att hämta under fliken Föreningen.
Hur många av de 134 lägenheterna upplåtes med hyresrätt?
 • I dagsläget är ca 19 av de 134 lägenheterna hyresrätter.
Samlingslokal/övernattningsrum?
 • Det finns en föreningslokal som medlemmar kan hyra för sammanträden, tillställningar & övernattningsrum. Priset är 300kr/dygn. Max 7 dagar i följd och ej mer än fyra (4) veckor per år.
Hur ser ni på delat ägande?
 • Delat ägande medges förutsatt att ägarna bor i bostaden, dock kan medlemskap beviljas till föräldrar som köper tillsammans med ett barn utan att föräldrarna har krav på sig att själva bo i bostaden. Detta kan exempelvis se ut så att två föräldrar köper tillsammans med sitt barn och har en ägarfördelning på 45/45/10%.
Hur tas beslut om medlemskap?
 • Rätten till medlemskap prövas alltid utav styrelsen i enlighet med föreningens stadgar vilket sker under styrelsemöten. Hanteringstiden är inom 30 dagar. Juridisk person godkännes ej.
Har ni överlåtelse- & pantsättningsavgift?
 • Ja, enligt stadgarna som hanteras utav ekonomiska förvaltaren i samband med fakturering av månadsavgiften.
Till vilken adress vill ni att jag skickar medlemskapsansökan?
 • Denna skickar du till;

Brf Vikingen 6
Mjölnerbacken 61
174 60 Sundbyberg

Äkta eller oäkta förening?
 • Brf Vikingen 6 är en äkta förening.
Har föreningen gemensamma städdagar?
 • Sedan 2018 har städdagar utgått och städningen sköts numera av anlitad firma.
Trappstädningen sköts av?
 • Städfirman KEAB.
Fastighetens byggår?
 • År 1986.
När förvärvade föreningen fastigheten?
 • År 2009.
Vilka gemensamma utrymmen finns det? Finns det ”dolda” ytor som går att exploatera till bostäder?
 • Boende har tillgång till gemensam tvättstuga samt gemensam föreningslokal.
 • I nuläget anser vi inte det finns någon yta som går att exploatera till bostäder.
Vilka adresser har föreningens bostadshus?
 • Mjölnerbacken port 61-67
Är det några kommande renoverings- och/eller underhållsåtgärder på gång?
 • Samtliga hissar renoverades under 2019.
 • Ventilationsaggregat och styrutrustning för ventilation byttes under 2020.
Har stambyte genomförts?
 • Stambyte har inte genomförts ännu, när och om det blir stambyte eller relining kan vi inte uttala oss om just nu.
Bredband och TV levereras från?
 • Bahnhof – gruppavtal för bredband 1000 / 1000 Mbit finns, ingår i månadsavgiften. TV, IP-telefoni och andra tjänster tecknas separat av respektive boende
 • Comhem/Tele 2 – digitala basutbudet ingår i månadsavgiften. Övriga kanaler och tjänster tecknas separat av respektive boende.
Parkeringsplatser?
 • Det finns parkeringsgarage och parkering på gatan som sköts av Vikingen Samfällighet, för mer information se HÄR.
 • Frågor som rör kötid hänvisas till Vikingen Samfällighetsförening, HÄR.
Övriga frågor?
 • Vänligen se stadgarna HÄR samt senaste aktuella årsredovisning HÄR.