Mäklarinformation

Nedan finns relevant information för mäklare inför försäljning.

Senast uppdaterad: 2022-09-20


Överlåtelser och medlemskapsansökan

För allra snabbaste svar rekommenderar vi starkt att alla mäklare använder den digitala portal som vår förenings ekonomiska förvaltare har. Ska vi manuellt hantera papper får man räkna med uppåt en månads handläggningstid.

Digitala portalen för överlåtelser och medlemskapsansökan finns HÄR.


Vad ingår i avgiften?
 • Det ingår värme, vatten, kabel-TV (digitalt basutbud från Tele2/Comhem), källarförråd samt bredband från Bahnhof med hastigheten 1000/1000 Mbit.
Ingår bostadsrätttillägg i avgiften?
 • Nej, bostadsrättstillägg måste tecknas separat av respektive bostadsrättmedlem.
Finns det några obligatoriska tillägg som tillkommer på månadsavgiften?
 • Nej, utöver vad som anges i stadgarna rörande pantavgift, överlåtelse eller dylikt finns det i nuläget inte några obligatoriska avgifter utöver månadsavgiften.
Finns det några planer på att höja eller sänka avgiften?
 • Ingen förändring av avgiften under 2022. Eventuella framtida avgiftsförändringar kommuniceras normalt sett i början av respektive år.
Har föreningen några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
 • De krav som finns är att säljaren vid försäljning ansvarar för att inte ha några betalningsfordringar till föreningen. Vid osäkerhet hänvisas denna fråga till den ekonomiska förvaltaren Simpleko; epost info@simpleko.se alternativt telefon 018 – 66 01 60
Kan ni skicka över en kopia av årsredovisningen?
 • Årsredovisningen finns HÄR.
Hur många av de 134 lägenheterna upplåtes med hyresrätt?
 • I dagsläget är 17 av 134 lägenheter hyresrätter.
Samlingslokal/övernattningsrum?
 • Det finns en föreningslokal som medlemmar kan hyra för sammanträden, tillställningar och som övernattningsrum. Priset är 400 kr per dygn. Max sju (7) dagar i följd och ej mer än fyra (4) veckor per år.
Hur ser ni på delat ägande?
 • Delat ägande medges förutsatt att ägarna bor i bostaden, dock kan medlemskap beviljas till föräldrar som köper tillsammans med ett barn utan att föräldrarna har krav på sig att själva bo i bostaden. Detta kan exempelvis se ut så att två föräldrar köper tillsammans med sitt barn och har en ägarfördelning på 45/45/10 %.
Hur tas beslut om medlemskap?
 • Rätten till medlemskap prövas alltid utav styrelsen i enlighet med föreningens stadgar vilket sker under styrelsemöten. Hanteringstiden är inom 30 dagar, under semesterperiod sommartid, juli – augusti, kan det vara något längre handläggningstid. Juridisk person godkännes ej.
Har ni överlåtelse- & pantsättningsavgift?
 • Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp.
 • Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp.
 • Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-sättningsavgift betalas av pantsättaren.
 • Pansättningsavgiften är per pant.
 • Övriga frågor rörande överlåtelse- och pantsättningsavgift som inte besvaras av stadgarna hänvisas till föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko.
Äkta eller oäkta förening?
 • Brf Vikingen 6 är en äkta förening.
Har föreningen gemensamma städdagar?
 • Sedan 2018 har städdagar utgått och städningen sköts numera av anlitad firma.
Trappstädningen sköts av?
 • Städfirman KEAB.
Fastighetens byggår?
 • År 1986.
När förvärvade föreningen fastigheten?
 • År 2009.
Äger föreningen marken eller tomträtt?
 • Föreningen äger marken.
Vad är det för ventilationssytem i fastigheterna?
 • Centralventilation
 • FTX
Hur värms fastigheterna upp?
 • Fjärrvärme.
Vad har fastigheterna för fönster?
 • Treglas-fönster från 80-talet.
Vilka gemensamma utrymmen finns det? Finns det “dolda” ytor som går att exploatera till bostäder?
 • Boende har tillgång till gemensam tvättstuga samt gemensam föreningslokal.
 • I nuläget anser vi inte det finns någon yta som går att exploatera till bostäder.
Vilka adresser har föreningens bostadshus?
 • Mjölnerbacken port 61-67
Är det några kommande renoverings- och/eller underhållsåtgärder på gång?
 • Samtliga trappuppgångar totalrenoverades under 2017.
 • Samtliga hissar totalrenoverades under 2019.
 • Ventilationsaggregat och styrutrustning för ventilation byttes under 2020.
 • Översyn och renovering av tak skedde under 2021 (OBS! delvis renovering, ej totalrenovering/omläggning av tak!).
 • Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) är beslutat och beställt, installation sker mest sannolikt någon gång under 2022-2023.
Har stambyte genomförts?
 • Stambyte har inte genomförts ännu, när och om det blir stambyte eller relining kan vi inte uttala oss om just nu.
Bredband och TV levereras från?
 • Bahnhof – gruppavtal för bredband 1000 / 1000 Mbit finns, ingår i månadsavgiften. TV, IP-telefoni och andra tjänster tecknas separat av respektive boende
 • Comhem/Tele 2 – digitala basutbudet ingår i månadsavgiften. Övriga kanaler och tjänster tecknas separat av respektive boende.
Parkeringsplatser?
 • Det finns parkeringsgarage och parkering på gatan som sköts av Vikingen Samfällighet, för mer information se HÄR.
 • Frågor som rör kötid hänvisas till Sverige Parkering AB, se HÄR.
Övriga frågor?
 • Vänligen se stadgarna HÄR samt senaste aktuella årsredovisning HÄR.