Mäklarinformation

MÄKLARINFORMATION
________________________

Nedan finns relevant information för mäklare inför försäljning.


Vad ingår i avgiften?
 • Det ingår värme, vatten, kabel-TV (basutbud från Comhem), källarförråd samt bostadsrättstillägg.
 • Bredband från Bahnhof med hastigheten 1000/1000 Mbit.
Finns det några planer på att höja eller sänka avgiften?
 • Ingen förändring av avgiften under 2020.
Har föreningen några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
 • De krav som finns är att säljaren vid försäljning ansvarar för att inte ha några betalningsfordringar till föreningen. Vid osäkerhet hänvisas denna fråga till den ekonomiska förvaltaren RB Ekonomi, tfn 08-552 18 242.
Kan ni skicka över en kopia av årsredovisningen?
 • Årsredovisningen finner ni att hämta under fliken Föreningen.
Hur många av de 134 lägenheterna upplåtes med hyresrätt?
 • I dagsläget är ca 20 av de 134 lägenheterna hyresrätter.
Samlingslokal/övernattningsrum?
 • Det finns en föreningslokal som medlemmar kan hyra för sammanträden, tillställningar & övernattningsrum. Priset är 200kr för ett dygn, därefter 300kr/dygn om bokningen sker i följd med max 7 dagar i följd & ej mer än 4 veckor per år.
Hur ser ni på delat ägande?
 • Delat ägande medges förutsatt att ägarna bor i bostaden, dock kan medlemskap beviljas till föräldrar som köper tillsammans med ett barn utan att föräldrarna har krav på sig att själva bo i bostaden. Detta kan exempelvis se ut så att två föräldrar köper tillsammans med sitt barn och har en ägarfördelning på 45/45/10%.
Hur tas beslut om medlemskap?
 • Rätten till medlemskap prövas alltid utav styrelsen i enlighet med föreningens stadgar vilket sker under styrelsemöten. Hanteringstiden är inom 30 dagar. Juridisk person godkännes ej.
Har ni några särskilda önskemål innan ni godkänner en ny medlem? Tar ni t.ex. UC på köparen?
 • Vi ser helst att mäklaren bifogar UC tillsammans med medlemsskapsansökan.
Har ni överlåtelse- & pantsättningsavgift?
 • Ja, enligt stadgarna som hanteras utav ekonomiska förvaltaren i samband med fakturering av månadsavgiften.
Till vilken adress vill ni att jag skickar medlemskapsansökan?
 • Denna skickar du till;

Brf Vikingen 6
Mjölnerbacken 61
174 60 Sundbyberg

Äkta eller oäkta förening?
 • Brf Vikingen 6 är en äkta förening.
Har föreningen gemensamma städdagar?
 • Sedan 2018 har städdagar utgått och städningen sköts numera av anlitad firma.
Trappstädningen sköts av?
 • Städfirman KEAB.
Fastighetens byggår?
 • År 1986.
När förvärvade föreningen fastigheten?
 • År 2009.
Vilka adresser har föreningens bostadshus?
 • Mjölnerbacken port 61-67.
Är det några kommande renoverings- och/eller underhållsåtgärder på gång?
 • Samtliga hissar renoverades under 2019.
Övriga frågor?
 • Vänligen se stadgarna samt årsredovisningen under Förenings-fliken.