Gemensam el med individuell mätning och debitering

Hej

Inför bytet till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) behöver vi i styrelsen och Infometric (som är vald som leverantör för installationen) hjälp från er boende så snart som möjligt.

Vi behöver veta anläggnings-ID, elmätar-ID och elcentral-märkning från dig. Detta behövs så att rätt lägenhet blir debiterad för sin förbrukning framöver.

Viktigast är att vi får veta anläggnings-ID och elmätar-ID som du hittar på din el-räkning. Hittar du inte elcentral-märkningen kan vi försöka hjälpa till.

  • Anläggnings-ID börjar med 735 999, och det kan ibland stå EAN-nummer, beroende på vilken leverantör du har. Finns i din senaste elräkning/faktura.
  • Elmätare-ID kan kallas mätarnummer och ska börja med 8876. Finns i din senaste elräkning/faktura.
  • Elcentral-märkningen ska finnas uppmärkt på elcentralen i din lägenhet, en liten skylt med till exempel CA1, CB1, CE1 eller liknande (detta beror på vilken port man bor i).

Fyll antingen i den bifogade blanketten märkt med ”Bilaga 4” från Infometric och lämna den i föreningens postlåda vid tvättstugan eller ta en  bild på blanketten och maila den till styrelsen@brfvikingen6.se.

Det går också bra om du vill maila in informationen i ett vanligt e-postmeddelande.

Ladda ner bilaga 4 HÄR.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen