Information från Valberedningen

Nu har du möjlighet att vara med och påverka hur ditt boende ska skötas

Snart är det dags för årsstämma i BRF Vikingen 6 och det kommer att finnas lediga platser i styrelsen.

Att engagera sig i BRF styrelsen är viktigt av flera skäl, då alla medlemmar i föreningen tillsammans äger fastigheten; dvs. lägenheterna, gemensamma utrymmen och gården.

Beslut som tas i styrelsen påverkar föreningens ekonomi, hur fastighet och utemiljö underhålls och utvecklas, och därmed även värdet på din egen lägenhet.

I en BRF styrelse finns det behov av ledamöter med olika bakgrund och kunskapsområden. Det viktigaste är att ha vilja och engagemang för att fastigheten ska fortsätta att utvecklas bra och ge ett trivsamt boende.

Alla är varmt välkomna att lämna intresseanmälan (eller förslag på lämplig person) genom att kontakta valberedningen på telefon, via e-mail eller post. Årsstämman är den 12 maj 2020.

Valberedning

Simon Cello

Mjölnerbacken 61

tel. 076 344 42 55

e-mail: simon.cello@hotmail.com

Per Granberg

Mjölnerbacken 66

tel. 076 050 75 97

e-mail: rep2691@gmail.com