Kallelse till årsstämma 18 maj 2022

Kallelse till årstämma 2022 för Brf Vikingen 6 är skickad till samtliga medlemmar och ska komma fram inom kort. Årets årsstämma kommer att hållas i föreningeslokalen den 18 maj kl 18:00.

Nedan finns kallelsen i sin helhet inkl styrelsens proposition (förslag) om gemensam el med individuell mätning och debitering samt alla inkomna motioner med styrelsens svar. Om du inte kan närvara i person men vill använda dig av ett ombud finns det förslag på en fullmakt nedan som kan användas.