Meddelande från valberedning till medlemmarna i BRF Vikingen 6

Valberedningen vill komma i kontakt med alla medlemmar som önskar information om valen som ska äga rum i föreningsstämman 2024. Kallelsen och datum för stämman meddelas av styrelsen.

Vi efterlyser personer som kan tänka sig ställa upp som kandidater till bl.a. någon av följande uppdrag:

 • I styrelsen, som ordinarie ledamot eller suppleant
 • I valberedningen för 2025

Ni som anmäler intresse vill vi gärna träffa. Ni ska vara beredda att presentera er och prata med oss om:

 • Din bakgrund, kompetenser, styrkor och svagheter
 • Eventuell erfarenhet i styrelsearbete eller valberedning
 • Dina synpunkter på den nuvarande styrelsen, styrkor såväl som svagheter ni har upplevt
 • Ideer och förslag på eventuella förbättringar som kan göras inför nästa mandatperiod
 • Eventuella preferenser angående listplacering eller personval

Vi efterlyser också personer som kan tänka sig ställa upp till någon av följande uppdrag som är aktuella inför stämman 2024:

 • Stämmoöppnare
 • Stämmoordförande
 • Protokollförare
 • Rösträknare
 • Justerare

Vänligen kontakta snarast valberedning på mejladressen luis.g.alarcon.a@gmail.com.
Tack på förhand.

Luis Alarcón
Ordförande i valberedningen 2024 BRF Vikingen 6