Ny logotyp

Föreningens logotyp har bytts ut mot en ny efter beslut av styrelsen i samband med firandet av 10-årsjubileet.

Den nya logotypen kommer att införas successivt allt eftersom i trapphus, på fasad, i dokument med mera.

Två fasadskyltar har satts upp i samband med gårdsfesten som gick av stapeln i lördags. Dessa sitter ovanför nummerskyltarna 61-64 respektive 65-67 och syns från Mjölnerbacken.