Nya lås i gårdsbommarna

Bägge gårdsbommarna, vid Mjölnerbacken 61 och Mjölnerbacken 67/tvättstugan, har fått nya låscylindrar då det varit problem för många boende att kunna använda sina nycklar.

Nya låscylindrarna fungerar med samma nycklar som förut, men nu ska det förhoppningsvis inte kärva lika mycket.

Nytt är att bägge gårdsbommarna numera måste stängas igen innan du kan ta ut nyckeln. Det vill säga det går inte att öppna endera gårdsbom och ta ut nyckeln sedan lämna gårdsbommen öppen utan man måste öppna sedan stänga igen bommen innan det går att ta ut nyckeln.