Nya stadgar

På den kommande ordinarie årsstämman, till vilken kallelse kommer separat och inom kort, är en av punkterna på dagordningen att fastställa nya stadgar enligt beslut på extrastämman daterad 7 september 2019.

Nya stadgar krävs som följd av en lagändring som skedde under 2016. Stämman daterad 7 september 2019 röstade enhälligt för att godkänna nya stadgarna med en justering under § 35 där “köksfläkt” ändras till “spiskåpa”.

Förslaget till nya stadgar finns bifogade nedan. Det är föreningens ekonomiska förvaltare RB Ekonomi som tagit fram dessa stadgar som är branschstadgar.