Nya stadgar

Efter lagändringar 2016 blev det nödvändigt att uppdatera våra stadgar. Beslut om nya stadgar togs vid två på varandra följande stämmor den 7 september 2019 och den 12 maj 2020.

Nya stadgarna är nu registrerade hos Bolagsverket och gäller från och med 2020-10-20.

Nya stadgarna går att ladda ner i PDF-format HÄR eller att läsa i sin helhet HÄR.