Nyhetsbrev 2022:01

Allmänt

Styrelsen kommer att, som tidigare gjorts, skriva kortare nyhetsbrev ungefär fyra gånger per år framöver som anslås på anslagstavlan i alla entréer samt på hemsidan. Tanken är att kort informera och summera vad som är på gång och vad som händer i föreningen.

Eftersom sommaren snart är här vill vi börja med att informera om att det under semesterperioden juni – juli – augusti kan vara lite längre svarstider när ni kontaktar styrelsen. För snabbast möjliga hjälp rekommenderar vi er att kontakta leverantör direkt, på hemsidan under menyn Boende Kontakt finns telefon och e-post till flesta leverantörer som är aktuella i vår förening.  

Tänk fortsatt på att hålla alla entrédörrar stängda även under sommaren trots fint väder. Detta för att vi alla ska hjälpas åt att hålla ute oönskade gäster, både ohyra och personer, så gott det går.

Vill du bli tillagd i porttelefonen eller behöver du beställa fler blippar/brickor för att öppna dörrarna? Kontakta styrelsen!

Senaste nytt

  • Föreningslokalen är nästan färdigrenoverad och vi hoppas kunna öppna upp möjligheten att boka lokalen under juni månad
  • Hydraulcylinderbyte utförs för hissarna i port 63, 65 och 66 av S:t Eriks Hiss. Mer information har anslagits i berörda portar och på hemsidan
  • Nya sopkorgar har satts upp på innergården
  • För bättre inomhusklimat har det gjorts viss ombyggnation för anpassning av till-luftskanal till respektive ventilationsaggregat
  • Ytterligare obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och injustering av ventilationssystemet kommer att göras under vecka 22 – 23 av AB Henriksbergs Verkstäder, mer information kommer anslås i respektive trapphus
  • Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig på hemsidan
  • Nästa ReTuren, sopbil för grovsopor vid vändplan, kommer måndagen den 23 maj kl 18:00 – 20:00

Årsstämma

Årsstämman hålls detta år i föreningens träfflokal, onsdagen den 18 maj kl. 18:00 – varmt välkomna!

Vi vill även passa på att önska alla boende en fin sommar!