Nyhetsbrev 2022:03

Allmänt

2022 är snart till ända och detta blir det sista nyhetsbrevet för i år, men vi kommer att forsätta med ca fyra (4) nyhetsbrev per år framöver.

Jul och nyår

Nu när det närmar sig jul- och nyårsledigheter kan det vara lite längre svarstid från styrelsen. För att få snabbare svar kontakta (telefon/epost finns på hemsidan och i trapphus):

 • Simpleko direkt om ni har frågor som rör avi/faktura/hyra/ekonomi
 • FSS om det är icke-akuta åtgärder i allmäna utrymmen eller i er lägenhet
 • Jouren om det är akuta åtgärder
 • Tele2 (f.d. Comhem) om det är problem med kabel-tv
 • ENVAC om det är stopp i sopnedkastet
 • Sverige Parkering AB om det rör frågor gällande parkering i garage eller på gatan

Tänk även på att:

 • Levande ljus är trevligt och mysigt, men var försiktiga och kom ihåg att inte lämna levande ljus oövervakade eller husdjur/barn ensamma med levande ljus.
 • Kontrollera din brandvarnare; allra flesta brandvarnare har en knapp och ska ge ifrån sig ett pip-ljud när du trycker på den. Byt gärna batteri om du inte gjort det på länge.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) pågår fortfarande men är nu princip klar för att vår förenings fastigheter ska få godkänt resultat. Det är fortfarande tre (3) lägenheter som kräver åtgärd, alla dessa har fått åtgärdsförslag från Henriksbergs Verkstäder så vi räknar med att kunna få godkänt resultat inom kort.

 • Efter ventilationskontrollen i somras som utfördes av Henriksbergs Verkstäder framkom det att 22 lägenheter hade totalt 29 åtgärder som behövde lösas för att få godkänt resultat.
 • Henriksbergs Verkstäder var på plats förra veckan, onsdag och torsdag 7-8 december, för att kontrollera lägenheter som fick åtgärdskrav i somras. Endast lägenheter som fick åtgärdskrav efter sommarens besök har fått återbesök.
 • Framför allt har det varit köksfläktar inkopplade som inte är kompatibla med fastigheternas ventilationssystem. Vi vill därför påminna om att göra en bygganmälan när renovering som påverkar ventilationen görs, för att försöka undvika detta framöver.

Mailinglista

Mailingslistan har nu börjat användas och detta nyhetsbrev är vårt första utskick. Om du inte har fått någon e-post från oss kan du börja med att kontrollera så det inte fastnat i skräp-/spamkorgen.

Tanken är att så mycket information, både från styrelsen men även från under-entreprenörer när det är möjligt, som möjligt ska anslås både i trapphusen, på hemsidan samt gå ut via e-post till alla som har registrerat sin e-postadress.

Vi vill även passa på att önska alla boende god jul och gott nytt år!