Översvämning, källarutrymme i Mjölnerbacken 61 och 62

Igår fredag 20 november upptäcktes en översvämning i källaren i Mjölnerbacken 61 och
Mjölnerbacken 62 pga. stopp i avlopp. Firma var på plats på fredag kväll och åtgärdade det mest
akuta och sög även upp det mesta av vattnet.
Tyvärr blev det kvar lite vatten i vissa förråd då firman inte kunde komma åt alla förråd.

VAD HÄNDER NU?
Alla boende som har förråd i Mjölnerbacken 61 eller Mjölnerbacken 62 behöver snarast möjligt
kontrollera sina förråd och försöka lyfta bort sådant som blivit blött och försöka frigöra golvet.
Styrelsen kommer ordna med någon form av sanering i källarutrymmet.

FÖRSÄKRING
För eventuella försäkringsfrågor är det i första hand din egen hemförsäkring som eventuellt kan ge
ersättning. Kontakta först ditt försäkringsbolag och sedan även styrelsen vid behov.