OVK – Obligatorisk ventilationskontroll, uppföljning

Efter den OVK-besiktning som genomfördes nu under september månad har föreningen fått ett antal anmärkningar för brister och fel som finns i fastigheternas ventilationssystem. Somliga brister och fel är sådana som finns i lägenheter och är respektive bostadsrättshavares skyldighet att åtgärda (samt stå för kostnaden för detta). Styrelsen har påbörjat arbetet med att informera boende som har fel och brister som behöver åtgärdas.

Exempel på fel och brister som påträffats är:

  • Köksfläkt med motor ansluten till ventilationssystemet – detta är inte tillåtet då föreningen har centralventilation
  • Trasigt spjäll i spiskåpa, eller att spiskåpa är trasig
  • Ventilation är förbyggd/saknas efter renovering

Åtgärder som är bostadsrättshavarens skyldighet att åtgärda går bra att antingen lösa själv om möjligt eller ta hjälp av lämplig firma/företag. Önskar ni hjälp finns följande förslag:

  • Boende som har köksfläkt ansluten till ventilationssystemet kan kontakta OVK-Center för hjälp med åtgärder.
  • Boende som har trasigt spjäll eller trasig spiskåpa kan kontakta föreningens tekniska förvaltare FSS för hjälp med byte av spiskåpa.