BRF Vikingen 6 Nyheter

Nya stadgar

På den kommande ordinarie årsstämman, till vilken kallelse kommer separat och inom kort, är en av punkterna på dagordningen att fastställa nya stadgar enligt beslut på extrastämman daterad 7 september 2019. Nya stadgar krävs...

Information från Bahnhof

I veckan har styrelsen delat ut ett informationsblad som är från Bahnhof. Bland annat information om ett erbjudande om köp av router. Informationsbladet går även bra att ladda ner här nedanför.

Information från Valberedningen

Nu har du möjlighet att vara med och påverka hur ditt boende ska skötas Snart är det dags för årsstämma i BRF Vikingen 6 och det kommer att finnas lediga platser i styrelsen. Att...

Nya lås i gårdsbommarna

Bägge gårdsbommarna, vid Mjölnerbacken 61 och Mjölnerbacken 67/tvättstugan, har fått nya låscylindrar då det varit problem för många boende att kunna använda sina nycklar. Nya låscylindrarna fungerar med samma nycklar som förut, men nu...

Sprängningsarbeten vid Rissnekyrkan

Styrelsen har fått följande information från Sundbybergs stad rörande arbeten i närheten av Rissnekyrkan och Mjölnerbacken: Nu börjar sprängningsarbetena vid Kaplanen 2. Vi ska bland annat lägga grunden för en ny förskola och flytta...

Gruppavtal för bredband

På årsstämman den 6 maj 2019 beslutades det att vår förening ska byta från att ha Sundbybergs Stadsnät till att istället ha ett gruppavtal för bredband via operatören Bahnhof. Detta innebär att Sundbybergs Stadsnät...

Ny logotyp

Föreningens logotyp har bytts ut mot en ny efter beslut av styrelsen i samband med firandet av 10-årsjubileet. Den nya logotypen kommer att införas successivt allt eftersom i trapphus, på fasad, i dokument med...

Energideklaration

Greencon energi & miljö AB har för styrelsens räkning under augusti månad uppfört ny energideklaration för samtliga portar. En sammanfattning av energideklarationen kommer att anslås i respektive trapphus inom kort. Boende som önskar ta...