BRF Vikingen 6 Nyheter

Telefon som kontaktväg upphör

Styrelsen har beslutat att det telefonnummer som boende kunnat kontakta styrelsen på kommer att upphöra den 31 augusti 2020. Efter detta datum kommer det ej gå att ringa styrelsen längre utan det blir e-post...

Tvättstugebokning och porttelefoner

Boka tvättstuga via Internet Nu funkar det återigen att boka tvättstugan och träfflokalen via Internet. Det är en ny länk: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/vikingen6/AptusPortal men med samma inloggningsuppgifter som förut. Har ni problem med inloggning hör av er...

Årsstämma 2020 genomförd

Årsstämman för 2020 är nu genomförd och avslutad, stämmoprotokoll där röstlängd, antal poströster med mera framgår kommer att laddas upp inom den närmaste veckan. Nedan är en kortare sammanfattning på utvalda viktiga beslut som...

Bredband genom Bahnhof nu igång

Anslutningen genom vårt gruppavtal med Bahnhof är nu igång, två dagar senare än beräknat. Vi beklagar denna försening och hoppas att den inte orsakat alltför mycket besvär för er som sagt upp era abonnemang...

Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6 den 12 maj klockan 18:00. På grund av den rådande corona-pandemin har det blivit tillfälliga lagändringar som ska underlätta vid föreningsstämmor. Det är möjligt...

Nya stadgar

På den kommande ordinarie årsstämman, till vilken kallelse kommer separat och inom kort, är en av punkterna på dagordningen att fastställa nya stadgar enligt beslut på extrastämman daterad 7 september 2019. Nya stadgar krävs...

Information från Bahnhof

I veckan har styrelsen delat ut ett informationsblad som är från Bahnhof. Bland annat information om ett erbjudande om köp av router. Informationsbladet går även bra att ladda ner här nedanför.

Bahnhof, gruppavtal för bredband – uppdatering

Bytet till bredband via Bahnhof kommer att ske den 5 maj 2020. Detta innebär att Sundbybergs Stadsnät inte kommer finnas kvar i vår fastighet efter detta datum utan istället kommer alla boende att erbjudas...

Information från Valberedningen

Nu har du möjlighet att vara med och påverka hur ditt boende ska skötas Snart är det dags för årsstämma i BRF Vikingen 6 och det kommer att finnas lediga platser i styrelsen. Att...

Nya lås i gårdsbommarna

Bägge gårdsbommarna, vid Mjölnerbacken 61 och Mjölnerbacken 67/tvättstugan, har fått nya låscylindrar då det varit problem för många boende att kunna använda sina nycklar. Nya låscylindrarna fungerar med samma nycklar som förut, men nu...