Renovering av träfflokalen

Föreningens träfflokal kommer att renoveras under april, maj och eventuellt juni månad. Detta innebär att lokalen inte kommer gå att boka eller användas under dessa tre månader.

Information från entreprenör är att arbetet bör gå att slutföra snabbare än tre månader men med tanke på senaste tidens pandemi med långa ledtider och leveranstider som följd kan det inte garanteras. Om arbetet blir klart snabbare än tre månader kommer det vara möjligt att boka lokalen.