Sprängningsarbeten vid Rissnekyrkan

Styrelsen har fått följande information från Sundbybergs stad rörande arbeten i närheten av Rissnekyrkan och Mjölnerbacken:

Nu börjar sprängningsarbetena vid Kaplanen 2. Vi
ska bland annat lägga grunden för en ny förskola
och flytta befintliga gång- och cykelvägar.


Du som bor i området kan höra sprängningarna och känna
vibrationer. Vi har mätt och besiktat så att det inte ska bli
skador på fastigheter i närheten. Området där vi arbetar
kommer fortsätta vara avspärrat av säkerhetsskäl.


Sprängningarna påbörjas 20–21 november och pågår i
mellan 7–9 veckor. Sprängningarna sker under dagtid och
vi informerar om vilka tider som gäller inom kort.


Läs mer om arbetet på sundbyberg.se/kaplanen.

Nedan finns två bifogade dokument med information från Sundbybergs stad. Vid eventuella frågor hör av er till Sundbybergs stad.