Viktig information från SFF!

SFF_info

Två bilar har brunnit på plan 1 fredag eftermiddag den 4 december. Burplats nr 007 och 008. Du som har din bil på plan 1 ska ha fått information på en lapp i gallret på din bur. Du bör tvätta din bil.

Du kan använda din parkering tills vi börjar sanering av plan 1. Om du behöver låna annan p-plats under saneringen ber vi dig maila samfälligheten på mjolner.trafik@gmail.com eller ringa 070 7473108 men då kvällstid.

Hälsningar Styrelsen, Vikingens Samfällighetsförening