Viktigt! Information om sopnedkast (sopsug)

Hej alla boende, styrelsen har fått följande information som gäller alla sopnedkast på Mjölnerbacken 61-67.

Sopsugen ur bruk i hela Rissne

Gårdagens åskoväder har orsakat ett elfel på sopsugen i hela Rissne, vilket innebär att den inte går att använda.
Savab kommer ställa ut containrar på fredag.
Vi arbetar så snabbt vi kan för att åtgärda problemet.
Bifogar kartor över tänkt placering av containrar på Mjölnerbacken och Skvadronsbacken.
På Valkyriavägen finns kärl utplacerade vid Garaget.

Containrar på Mjölnerbacken

Med vänliga hälsningar, Styrelsen för Brf Vikingen 6