Energi & Miljö

ENERGI & MILJÖ
________________________

Det är viktigt med bra ventilation inomhus, dålig lukt eller kondens kan annars uppkomma. Brf Vikingen 6s alla fastigheter har ett till- och från-luftssystem (FTX-system) för att säkra ett gott inomhusklimat.


« FTX-SYSTEMET»

Systemet innebär att det sitter stora fläktar på vinden som styr både till- och frånluften. Luft kommer in genom så kallade tilluftsdon i vardagsrum och sovrum och går ut genom ventiler i badrum och kök. Luften som kommer in genom tilluftsdonen är inte kall utan är förvärmd, men kan kännas något sval om det är varmt i rummet. Det går även bra att dammsuga filtren eller tvätta dessa i varmt vatten. Täpper du till tilluftsdonen i din lägenhet innebär det att du får en sämre luftcirkulation och därmed ett sämre inomhusklimat. Luftströmmen i övriga rum ökar också och din köksfläkt fungerar sämre.

TIPS! Torka gärna ur tilluftsdonen då och då med en fuktig trasa. Filtret som sitter i tilluftsdonet byts lämpligen ut en gång om året och Styrelsen tillhandahåller kostnadsfritt nya filter årligen.


« KÖKSFLÄKT »

Spisfläktar som används i Brf Vikingen 6 skall bestå av en spiskåpa med ett spjäll som kan öppnas för att öka ventilationen. När man vrider på fläktens vred så öppnas spjället och mer luft än vanligt sugs då ut ur köket med hjälp av de stora fläktarna på vinden.Filtret i spiskåpan rengörs med fördel en gång i månaden. Du kan även diska hela filterhållaren i diskmaskin eller ta ut filtret ur hållaren och tvätta det i varmt vatten med diskmedel.

OBS! Motordrivna fläktar får ej installeras eller användas. En motordriven fläkt stör de stora fläktarna på taket, då dessa ej klarar av det plötsliga trycket från den starka luftströmmen som en påslagen motordriven fläkt orsakar. Luften vänder istället tvärt och pressas ned i grannarnas ventilationskanaler med störd luftcirkulation som följd.


« VÄRME »

Fastigheter är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Det betyder att uppvärmt vatten pumpas genom husens ledningar och cirkulerar sedan runt mellan våningsplanen och värmer upp alla element. Elementen är inställda på att hålla 20°C inomhustemperatur. Att elementen emellanåt kan verka kalla kan bero på att de regleras automatisk via termostatventiler och stängs av när inomhustemperaturen är 20 grader. Detta kan vintertid inträffa om solen ligger på i rummet eller om det är många personer som vistas i rummet. Tänk på att inte hänga gardiner för nära termostat-ventilen som då kan bli blockerad och få till följd att värmecirkulationen störs.


« AVLUFTNING AV ELEMENT »

Om elementet eller delar av det känns kallt medan övriga är varma kan det vara nödvändigt att avlufta elementet. Avluftning sker genom att du försiktigt öppnar den mutter som sitter högt uppe på ena kanten av elementet. OBS! Lufta bara elementet om värmereglaget är urskruvat (det vill säga i varmt läge), om elementet är avstängt kan trycket bli otillräckligt för att all luft skall försvinna och det finns också risk för att det uppstår läckage som man inte märker eftersom elementet är avstängt.

Tänk på att när elementet är färdig-luftat så kommer det att rinna vatten, så se till att ha en hink och handduk redo för att torka upp det vatten som kommer. När avluftningen är klar, skruva då tillbaka muttern, kontrollera att muttern sluter tätt och att inget läckage uppstått. Försök inte att avlufta elementen om du är osäker på hur man gör. Ta i så fall hjälp av någon som kan sin sak, alternativt så kan du kontakta city förvaltning där du kan köpa tjänsten.

Tips! Lägg en bit torrt papper under elementet som man sedan kontrollerar några timmar senare, på detta sätt upptäcker man om en läcka har uppstått.


« AKUTA FEL – ELEMENT »

Skulle en läcka på elementet uppstå, försök först att skruva av elementet. Ställ något under för att begränsa vattenskadan. Ta sedan genast kontakt med Driftia AB samt meddela styrelsen. Till höger finner du viktiga kontaktuppgifter till både Driftia och Styrelsen!


« 10 ENKLA SÄTT ATT SPARA ENERGI »

Lampor, TV, dator, tvättmaskin, större delen av det vi har i vårt hem idag drar energi. Vår elförbrukning kostar inte bara pengar för oss, utan den ger även en negativ miljöpåverkan. Här följer 10 tips hur vi tillsammans enkelt kan minska vår elförbrukning och på så sätt både spara pengar och miljö.

I HELA HUSET
 1. Sänk inomhustemperaturen. Om man sänker med 1ºC så sparar man nästan 5 % av energin. Rekommenderade temperaturer är:
  • Vardagsrum 20ºC
  • Sovrum 16-18ºC
  • Förråd 5-10ºC
 2. Släck i rum som du inte vistas i och byt ut glödlamporna mot lågenergilampor.
I KÖKET
 1. Låt maten svalna av innan du ställer in den i kylskåpet, på så vis så går det bara åt energi för att kyla ner den från rumstemperatur.
 2. Använd lock till kastrullerna och välj en platta som passar kastrullens storlek. Utnyttja ugnens och spisens eftervärme genom att stänga av några minuter innan maten är färdig
 3. Koka upp vatten i vattenkokare istället för i kastrull
 4. Kör inte köksfläkten längre än nödvändigt då den drar ut stora mängder uppvärmd luft.
I VARDAGSRUMMET
 1. Stäng av elektriska apparater helt, de drar energi även om man har dem på stand-by-/viloläge.
 2. Skaffa grenuttag med strömbrytare så kan du försäkra dig om att ingen av apparaterna drar ström när de är avstängda. Detta är dessutom bra ur brandskydds synpunkt.
I TVÄTTSTUGAN
 1. Tvätta med full maskin, en halvfull maskin drar ungefär lika mycket energi som en full!
 2. Om det är möjligt tvätta med lägre temperatur och lufttorka tvätten.

Miljö