BRF Vikingen 6 Nyheter

Nyhetsbrev 2023:01

Allmän information Ekonomi Med tanke på det allmänna ekonomiska läget i både Sverige men även runt om i världen vill vi passa på att informera om föreningens ekonomi. Planerat underhåll 2023 Följande underhåll kommer...

Vattenavstängning torsdag 26 januari

På grund av mindre skada på vattenledning som behöver åtgärdas så snart som möjligt kommer vattnet att stängas av torsdagen den 26 januari. Se information nedan från vår tekniska förvaltare FSS. Information till samtliga...

Välkomna att lämna in motioner!

Nu är det dags att lämna in motioner till Brf Vikingen 6 ordinarie föreningsstämma. Nedan ges lite svar på frågor kring just motioner samt förslag på hur man själv skriver en. Vad är en...

Gemensam el med individuell mätning och debitering

Hej Inför bytet till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) behöver vi i styrelsen och Infometric (som är vald som leverantör för installationen) hjälp från er boende så snart som möjligt. Vi...

Nyhetsbrev 2022:03

Allmänt 2022 är snart till ända och detta blir det sista nyhetsbrevet för i år, men vi kommer att forsätta med ca fyra (4) nyhetsbrev per år framöver. Jul och nyår Nu när det...

Nyhetsbrev 2022:02

Inomhustemperatur Nu i början av hösten och vintern är det många som kan uppleva det som lite svalare i lägenheterna. Förutom att vi vant oss vid höga temperaturer under sommaren så beror det även...

Nyhetsbrev 2022:01

Allmänt Styrelsen kommer att, som tidigare gjorts, skriva kortare nyhetsbrev ungefär fyra gånger per år framöver som anslås på anslagstavlan i alla entréer samt på hemsidan. Tanken är att kort informera och summera vad...

Kallelse till årsstämma 18 maj 2022

Kallelse till årstämma 2022 för Brf Vikingen 6 är skickad till samtliga medlemmar och ska komma fram inom kort. Årets årsstämma kommer att hållas i föreningeslokalen den 18 maj kl 18:00. Nedan finns kallelsen...