BRF Vikingen 6 Nyheter

Nyhetsbrev 2023:02

Inför sommarperioden Underhåll under sommaren Följande underhåll kommer att ske under sommaren: Bokning av tvättstugan Enligt stämmobeslut kommer det bli viss förändring vid bokning av tvättstugan, som gäller från och med 22 maj 2023....

Bahnhof – planerat servicearbete, måndag 15 maj

Bahnhof kommer utföra servicearbete, som påverkar Internet för alla boende, på måndagen den 15 maj. Det kommer bli ett kortare avbrott för alla som använder Bahnhofs Internet på måndag eftermiddag någon gång mellan ca...

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för 2022 är nu granskad av revisor och finns att läsa HÄR. Revisionsberättelse från revisor finns HÄR.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

TIDPUNKT: Tisdagen den 16 maj 2023 klockan 18:00 PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67 Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6. Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som...

Nyhetsbrev 2023:01

Allmän information Ekonomi Med tanke på det allmänna ekonomiska läget i både Sverige men även runt om i världen vill vi passa på att informera om föreningens ekonomi. Planerat underhåll 2023 Följande underhåll kommer...

Vattenavstängning torsdag 26 januari

På grund av mindre skada på vattenledning som behöver åtgärdas så snart som möjligt kommer vattnet att stängas av torsdagen den 26 januari. Se information nedan från vår tekniska förvaltare FSS. Information till samtliga...

Välkomna att lämna in motioner!

Nu är det dags att lämna in motioner till Brf Vikingen 6 ordinarie föreningsstämma. Nedan ges lite svar på frågor kring just motioner samt förslag på hur man själv skriver en. Vad är en...

Gemensam el med individuell mätning och debitering

Hej Inför bytet till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) behöver vi i styrelsen och Infometric (som är vald som leverantör för installationen) hjälp från er boende så snart som möjligt. Vi...

Nyhetsbrev 2022:03

Allmänt 2022 är snart till ända och detta blir det sista nyhetsbrevet för i år, men vi kommer att forsätta med ca fyra (4) nyhetsbrev per år framöver. Jul och nyår Nu när det...