BRF Vikingen 6 Nyheter

Nya stadgar

Efter lagändringar 2016 blev det nödvändigt att uppdatera våra stadgar. Beslut om nya stadgar togs vid två på varandra följande stämmor den 7 september 2019 och den 12 maj 2020. Nya stadgarna är nu...

Planerade strömavbrott – framskjutet

På grund av sjukdom hos vår elektriker kommer planerade strömavbrotten att skjutas fram. Till vilket datum och klockslag vet vi inte i nuläget, men detta kommer att aviseras så fort vi vet. Med vänlig...

Nya ventilationsaggregat

Under augusti månad byttes föreningens samtliga ventilationsaggregat samt tillhörande styrsystem ut, totalt tre stycken som är placerade i port 61, port 63 och port 65. Anledningen till detta är framför allt: Bättre inomhusklimat Bättre...

Telefon som kontaktväg upphör

Styrelsen har beslutat att det telefonnummer som boende kunnat kontakta styrelsen på kommer att upphöra den 31 augusti 2020. Efter detta datum kommer det ej gå att ringa styrelsen längre utan det blir e-post...

Tvättstugebokning och porttelefoner

Boka tvättstuga via Internet Nu funkar det återigen att boka tvättstugan och träfflokalen via Internet. Det är en ny länk: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/vikingen6/AptusPortal men med samma inloggningsuppgifter som förut. Har ni problem med inloggning hör av er...

Årsstämma 2020 genomförd

Årsstämman för 2020 är nu genomförd och avslutad, stämmoprotokoll där röstlängd, antal poströster med mera framgår kommer att laddas upp inom den närmaste veckan. Nedan är en kortare sammanfattning på utvalda viktiga beslut som...

Bredband genom Bahnhof nu igång

Anslutningen genom vårt gruppavtal med Bahnhof är nu igång, två dagar senare än beräknat. Vi beklagar denna försening och hoppas att den inte orsakat alltför mycket besvär för er som sagt upp era abonnemang...

Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6 den 12 maj klockan 18:00. På grund av den rådande corona-pandemin har det blivit tillfälliga lagändringar som ska underlätta vid föreningsstämmor. Det är möjligt...

Nya stadgar

På den kommande ordinarie årsstämman, till vilken kallelse kommer separat och inom kort, är en av punkterna på dagordningen att fastställa nya stadgar enligt beslut på extrastämman daterad 7 september 2019. Nya stadgar krävs...