BRF Vikingen 6 Nyheter

Retoraktiv debitering för el

Efter att föreningen gick över till gemensam el i februari i år har Vattenfall släpat efter med att fakturera föreningen, vilket innebär att föreningen via Simpleko inte heller har kunnat fakturera alla boende för...

Vattenavstängning tisdag 2 juli

Tisdagen den 2 juli kommer vattnet att stängas av för samtliga p.g.a. arbeten med vattenrör i källarplan mellan klockan 08:00 till 14:00. Boendes uppmanas att inte låta kranar stå öppna och inte använda disk-...

Nyhetsbrev 2024:03 – juni

Under sommaren Styrelsen kommer att finnas tillgänglig under sommaren men det kan vara längre svarstider. För att få så snabb hjälp som möjligt ber vi därför er att om möjligt själva direkt kontakta leverantörerna. ...

Uppdatering om sopnedkast; åter i drift

Hej alla boende, senaste informationen vi har fått är att sopnedkasten är i drift igen vilket innebär att vi kan använda våra sopdnedkast som vanligt. Följande information är från Förvaltaren, som sköter om sopsugen...

Viktigt! Information om sopnedkast (sopsug)

Hej alla boende, styrelsen har fått följande information som gäller alla sopnedkast på Mjölnerbacken 61-67. Sopsugen ur bruk i hela Rissne Gårdagens åskoväder har orsakat ett elfel på sopsugen i hela Rissne, vilket innebär att...

Stämmoprotokoll 2024

Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma 2024 finns nu tillgängligt här. Du hittar det senaste stämmoprotokollet och flertalet äldre stämmoprotokoll i menyn Styrelsen – Stämmoprotokoll. Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

TIDPUNKT: Onsdagen den 15 maj 2024 klockan 18:00 PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67 Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Vikingen 6. (Bilagor med årsredovisningen, styrelsens propositioner, medlemmars motioner samt valberedningens slutrapport och förslag...

Mindre brand på balkong i port 65

Tisdag 23 april strax innan 15.00 inträffade en mindre brand på en balkong i port 65. Branden blev snabbt släckt av räddningstjänsten innan den hann utvecklas och ingen person kom fysiskt till skada. Branden...

Nyhetsbrev 2024:02

Gemensam el Kostnaden för elförbrukningen faktureras retroaktivt med tre (2) månaders fördröjning enligt information från Simpleko. Kostnaden för februari månads elförbrukning ser du på avgiften för maj månad. (Styrelsen vill påpeka att maj månads...