Parkering

PARKERING
________________________

Information gällande parkering för boende samt besökare till boende på Mjölnerbacken.


« LIDRET – PARKERINGSHUSET »

Parkeringshuset ”Lidret” hör till Vikingens Samfällighetsförening (SFF) och sköts av Bredablick Förvaltning. Alla frågor rörande parkering skall skickas till Vikingens Samfällighetsförening (SFF) eller Bredablick Förvaltning och hanteras ej av Brf Vikingen 6.

För mer information samt kontaktuppgifter se Lidrets hemsida www.lidret.se


« BOENDEPARKERINGEN PÅ GATAN »

Boendeparkeringen sköts av Bredablick Förvaltning . Man kan köpa 3 månaders P-kort så att man slipper köpa P-biljett i betalautomaten varje dag.


« PARKERINGAR LÄNGS MED GÅRD 4 »

Dessa sköts också av Bredablick Förvaltning.


« BESÖKSPARKERING »

Besöksparkering finns på gatan längs med gårdarna på Mjölnerbacken (avgift alla dagar 00-24), samt nere vid Rissneskolan direkt på höger sida då man kör upp till Mjölnerbacken (avgift alla dagar 8-24).


« ÖVERVAKNING AV PARKERINGSPLATSER »

Övervakningen av våra parkeringsplatser hanteras av Nokas, tel: 021-31 45 60.