Parkering

PARKERING
________________________

Information gällande parkering för boende samt besökare till boende på Mjölnerbacken.


ALLMÄN INFORMATION

På föreningens gård är det parkeringsförbud, det är endast tillåtet att stå i fem (5) minuter för i- och urlastning inne på gården. Detta gäller även för moped och MC. Tänk också på att det är förbjudet att blockera vägen för sophämtning, utryckningsfordon m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna, alla hjul måste stå på en asfalterad yta.

OBS! Föreningen ersätter ej boende för eventuella böter som boende anser vara felaktig, vid eventuell tvist om pakeringsbot ska du i första hand vända dig till det aktuella parkeringsbolaget (from 17 mars 2020 är det Sverige Parkering AB) och till Vikingen Samfällighetsförening.


LIDRET – PARKERINGSHUSET

Parkeringshuset ”Lidret” hör till Vikingens Samfällighetsförening (SFF) och sköts av Bredablick Förvaltning. Alla frågor rörande parkering skall skickas till Vikingens Samfällighetsförening (SFF) eller Bredablick Förvaltning och hanteras ej av Brf Vikingen 6.

För mer information samt kontaktuppgifter se Lidrets hemsida www.lidret.se


BOENDEPARKERINGEN PÅ GATAN

Boendeparkeringen sköts av Bredablick Förvaltning.


PARKERINGAR LÄNGS MED GÅRD 4

Dessa sköts också av Bredablick Förvaltning.


BESÖKSPARKERING

Besöksparkering finns på gatan längs med gårdarna på Mjölnerbacken (avgift alla dagar 00-24), samt nere vid Rissneskolan direkt på höger sida då man kör upp till Mjölnerbacken (avgift alla dagar 8-24).


ÖVERVAKNING AV PARKERINGSPLATSER OCH FELPARKERADE BILAR

Övervakningen av våra parkeringsplatser hanteras av Sverige Parkering AB som nås på telefonnummer 0770-17 55 00. Det är hit du ska vända dig ifall du ser en felparkerad bil, till exempel om någon parkerat på din bokade plats.