Parkering

Allmän information

På föreningens gård råder det parkeringsförbud, men det är tillåtet att stanna bilen för på- och avlastning. Detta gäller även för moped och MC.

Tänk också på att det är förbjudet att blockera vägen för sophämtning, utryckningsfordon m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna, alla hjul måste stå på en asfalterad yta.

Parkeringshuset Lidret

Parkeringshuset “Lidret” hör till Vikingens Samfällighetsförening och sköts av Sverige Parkering AB. Har du frågor rörande parkering ska du vända dig till Sverige Parkering AB eller till Vikingens Samfällighetsförening.

För mer information samt kontaktuppgifter se Lidrets hemsida www.lidret.se

Parkering på gatan

Parkering på gatan, hela Mjölnerbacken, för både boende och besökare sköts av Sverige Parkering AB. För närvarande är det parkeringsavgift dygnet runt på Mjölnerbacken för både boende och besökare.

Ytterligare besöksparkering finns precis i början av Mjölnerbacken, alldeles intill Rissne Gård och Grönkullaskolan. Villkor och avgifter finns anslaget på tavlor vid parkeringen.

Den som har parkeringsplats i parkeringsgaraget och har lagt in sin bils registreringsnummer i Sverige Parkerings app “Park 46” får stå på gatan i totalt 10 minuter utan att behöva betala.

Övervakning av parkeringsplatser och felparkerade bilar

Kontakta Sverige Parkering AB om du ser en felparkerad bil eller om någon står på din bokade/reserverade plats.

Uppsägningstid

Information från Vikingens Samfällighetsförening:

Uppsägningstiden för en parkeringsplats, både på gatan och i garaget, är en (1) månad för kontrakt tecknade hösten 2021 eller senare. Äldre kontrakt tecknade före hösten 2021 har tre (3) månader i sitt avtal men kan få en (1) månads uppsägningstid om det finns kö till parkeringsplatserna.

Kontakta Sverige Parkering AB om du har frågor rörande din uppsägningstid.

Sverige Parkering AB

Sverige Parkering AB nås per telefon 0770-17 55 00 eller per e-post info@sverigeparkering.se.

Sverige Parkering har nolltolerans mot parkeringsvakter som använder mobilen och kör samtidigt. Vänligen kontakta Sverige Parkering omedelbart om ni upptäcker liknande aktiviteter.