Parkering

PARKERING
________________________

Information gällande parkering för boende samt besökare till boende på Mjölnerbacken.


ALLMÄN INFORMATION

På föreningens gård råder det parkeringsförbud, men det är tillåtet att stanna bilen för på- och avlastning. Detta gäller även för moped och MC.

Tänk också på att det är förbjudet att blockera vägen för sophämtning, utryckningsfordon m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna, alla hjul måste stå på en asfalterad yta.


PARKERINGSHUSET LIDRET

Parkeringshuset ”Lidret” hör till Vikingens Samfällighetsförening och sköts av Sverige Parkering AB. Har du frågor rörande parkering ska du vända dig till Sverige Parkering AB eller till Vikingens Samfällighetsförening.

För mer information samt kontaktuppgifter se Lidrets hemsida www.lidret.se


PARKERING PÅ GATAN

Parkering på gatan, hela Mjölnerbacken, för både boende och besökare sköts av Sverige Parkering AB. För närvarande är det parkeringsavgift dygnet runt på Mjölnerbacken för både boende och besökare.

Ytterligare besöksparkering finns precis i början av Mjölnerbacken, alldeles intill Rissne Gård och Grönkullaskolan. Villkor för parkeringsavgifter finns anslaget skyltat.


ÖVERVAKNING AV PARKERINGSPLATSER OCH FELPARKERADE BILAR

Kontakta Sverige Parkering AB om du ser en felparkerad bil eller om någon står på din bokade/reserverade plats.


SVERIGE PARKERING AB

Sverige Parkering AB nås per telefon 0770-17 55 00 eller per e-post info@sverigeparkering.se.

Sverige Parkering har nolltolerans mot parkeringsvakter som använder mobilen och kör samtidigt. Vänligen kontakta Sverige Parkering omedelbart om ni upptäcker liknande aktiviteter.