Monthly Archive: January 2021

Bahnhof – planerat servicearbete

Bahnhof har informerat om att följande två kommanden servicearbeten som kommer att genomföras: Följande servicearbete påverkar Internetanslutningen för samtliga boende. Servicearbete #1 Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:Start:...

Simpleko kundportal – ekonomisk förvaltning

RB Ekonomi har som enligt tidigare information bytt namn till Simpleko och har även lanserat en ny kundportal som numera är tillgänglig för alla boende på adressen portal.simpleko.se/kundportal som kan användas för: • Hyres-...