Monthly Archive: January 2023

Vattenavstängning torsdag 26 januari

På grund av mindre skada på vattenledning som behöver åtgärdas så snart som möjligt kommer vattnet att stängas av torsdagen den 26 januari. Se information nedan från vår tekniska förvaltare FSS. Information till samtliga...

Välkomna att lämna in motioner!

Nu är det dags att lämna in motioner till Brf Vikingen 6 ordinarie föreningsstämma. Nedan ges lite svar på frågor kring just motioner samt förslag på hur man själv skriver en. Vad är en...

Gemensam el med individuell mätning och debitering

Hej Inför bytet till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) behöver vi i styrelsen och Infometric (som är vald som leverantör för installationen) hjälp från er boende så snart som möjligt. Vi...