Monthly Archive: April 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

TIDPUNKT: Tisdagen den 16 maj 2023 klockan 18:00 PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67 Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6. Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som...