Föreningslokalen – nya regler till följd av ”pandemilagen”

Styrelsen vill informera samtliga boende om att som följd av den nya ”pandemilagen” så får det vara maximal åtta (8) personer i föreningslokalen.

Det är upp till den som hyr att se till att detta efterföljs.

Styrelsen vill även passa på att påminna om att föreningslokalen inte är tänk för högljudda fester.

Skriv ut