Föreningslokalen – nya regler till följd av “pandemilagen”

Styrelsen vill informera samtliga boende om att som följd av den nya “pandemilagen” så får det vara maximal åtta (8) personer i föreningslokalen.

Det är upp till den som hyr att se till att detta efterföljs.

Styrelsen vill även passa på att påminna om att föreningslokalen inte är tänk för högljudda fester.