Gemensam el med individuell mätning och debitering

Nu närmar det sig, till slut, med installation av gemensam el. Infometric har informerat oss om att installation sker den 30-31 januari och 1 februari. Du som boende behöver inte göra något, och det behövs varken tillgång eller tillträde till lägenheterna. Men strömmen kommer att behöva stängas av i samband med installationen.

  • Infometric kommer att installera en elmätare för föreningen samt en elmätare per lägenhet, föreningen är ägare av samtliga elmätare
  • 30 januari stängs strömmen av för hela fastigheten och alla lägenheter i cirka 4 timmar för att installera föreningens elmätare och utrustning
  • 30-31 januari och 1 februari kommer strömmen behöva stängas av för respektive lägenhet, en lägenhet åt gången, i cirka 15-30 minuter, för att installera elmätare som tillhör respektive lägenhet

Infometric kommer att informera mer i detalj i januari där det framgår under vilken av dagarna som strömmen behöver brytas för ditt trapphus/port.

Vad är gemensam el?

Med gemensam el kommer du som boende att köpa din el via föreningen istället från ett nätbolag. Varje boende/lägenhet kommer fortfarande att få betala för den el som förbrukas i respektive lägenhet. Kostnaden för elen kommer på samma räkning/faktura som för din avgift eller din hyra som kommer från Simpleko.

Har ni frågor eller andra funderingar kan ni kontakta styrelsen via e-post styrelsen@brfvikingen6.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen