Inför årsstämma 2021 – MS Teams, Percap och fullmakt

På grund av rådande pandemi kommer årets föreningsstämma att hållas digitalt via Teams, enligt kallelse. Voteringar kommer ske i appen Percap i din telefon, surfplatta eller dator.

Microsoft Teams

Länk till Microsoft Teams, där årets stämma sänds, kommer att skickas ut till den e-postadress som anmälts till styrelsen.

Percap

På följande sida finns det länkar för att ladda ner Percap till Apple-enheter, Android-enheter och/eller länk för att delta via en dator samt en användarguide för hur Percap används https://www.percap.se/invite. Styrelsen rekommenderar att boende besöker sidan i god tid innan årsstämman.

Fullmakt

Ni som behöver använda fullmakt hittar en mall på Fastighetsägarnas hemsida https://www.fastighetsagarna.se/fakta/brf/mallar-for-styrelsen/mall-for-fullmakt-for-ombud-vid-foreningsstamma/.

Övrigt

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen, styrelsen@brfvikingen6.se.