Information från styrelsen – oförändrad avgift bl.a.

Styrelsen vill meddela följande:

  • Medlemsavgiften förblir oförändrad under år 2020
  • En hyresrätt i port 67 (2 RoK) ombildades och såldes i augusti 2019
  • Ytterligare en hyresrätt i port 64 (3 RoK) kommer att ombildas och säljas inom kort
  • Inventering av ventilation genomförd enligt stämmobeslut, renovering kommer att ske under 2020 – information om omfattning och detaljer kommer vid senare tillfälle
  • Hissrenoveringen är klar, styrelsen för diskussioner med leverantören angående åtgärder av eventuella fel och brister
  • Styrelsen har för avsikt att genomföra en mindre amortering under 2020 och en större amortering under 2021