Rensning av cyklar i cykelrummen!

Viktig information till boende i Brf Vikingen 6!

Kära medlemmar, i februari genomfördes det en rensning i alla cykelrum på saker som inte hör hemma där. Detta för att underlätta vid en inventering av de cyklar som saknar ägare, vilket nu är nästa steg.

Du som har cykel eller barnvagn i cykelrummet behöver fästa en lapp på denne, på lappen skall för- & efternamn samt lägenhetsnummer skrivas tydligt.

Detta skall ske senast lördag 23/4-16. De cyklar och vagnar som efter detta datum står omärkta kommer att plockas bort ur cykelrummen.

OBS! De föremål som inte hör hemma i cykelrummen skall plockas bort, då de annars kommer att plockas bort efter den 23 april 2016 oavsett om de är märkta eller ej.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Brf vikingen 6

 

Important information to residents of Brf Vikingen 6!

Dear members, in February a cleaning out of the bicycle rooms was conducted to remove items not belonging therein. This was done to facilitate the next phase, an inventory of ownerless bicycles.

Those of you who have a bicycle or stroller in the bicycle room need to attach a note thereto, on which you need to clearly write your given name, surname, and apartment number.

This must be done no later than Saturday, the 23rd of April, 2016. The bicycles and strollers that after this date are left unmarked will be removed from the bicycle rooms.

NB! Items not belonging in the bicycle rooms shall be collected, as they otherwise will be removed after April 23rd, 2016, regardless if they are marked or not.

Kind regards,
The board, Brf Vikingen 6

2015-07-11