Telefon som kontaktväg upphör

Styrelsen har beslutat att det telefonnummer som boende kunnat kontakta styrelsen på kommer att upphöra den 31 augusti 2020. Efter detta datum kommer det ej gå att ringa styrelsen längre utan det blir e-post (styrelsen@brfvikingen6.se) eller kontaktformuläret (här) på hemsidan som är den främsta kontaktvägen.

OBS! Tekniska förvaltaren Driftias telefonnummer berörs inte av detta – felanmälan och jour fortsätter som vanligt tills vidare.