Fasadarbeten i Augusti-September 2023

Med start mandag 14/8 kommer Industrimälning i Stockholm AB rengöra balkonger, fönsterbleck och entrétak utvändigt pa Mjölnerbacken 61-67. Fönsterbleck kommer därefter malas i de fall behov fins. Arbetet utförs genom högtrycksspolning frän höjdlift där enbart varmvatten samt miljöanpassade rengöringsmedel kommer at användas.


Vi planerar att paborja arbetet pa sidan mot garden. När arbetet pa gardssidan r klar fortsätter vi med ovriga partier runt huset. Av olika skäl som exempelvis väderförutsättningar, felparkerade bilar, öppna fönsterm.m. sä kan grundplaneringen komma at ändras under arbetets gang.


Det är svart för oss att lägga upp ett tydligt schema för exakt var vi tvättar vilken dag. Klart är dock att vi startar arbetet vid Mjölnerbacken 61. För att slippa ha stängda balkonger och fönster under en längre tid uppmanas boende att följa arbetet och vid fragor tala med den personal som finns pa plats. Det gar även bra att mela till info@imisab.se.


Följande gäller samtliga lägenhetsinnehavare:

  • Töm er balkong pa lösa föremal, alternativt täck in. Detta är för att skydda er egendom fran smuts- och vattenskador. Smuts och vatten kommer komma in pä balkongen.
  • Häll fönster och balkongdörrar stängda när spolningsarbete pägar.
  • Fasadpartier inne pa balkonger, balkongerna i sig samt dörrar och fönster skölis av i den man det gar i samband med rengöringen. Detta är dock ej att beteckna som fönsterputs.

Industrimälning i Stockholm AB tar ei ansvar för vattenskadade föremäl som ej plockats bort eller täckts in ordentligt!


Industrimälning i Stockholm AB
Box 2008
128 21 SKARPNÄCK
Telefon: 08-658 10 17
E-post: info@imisab.se