Blanketter

BLANKETTER
________________________

Alla blanketter skickas i original till:
Brf Vikingen 6
Mjölnerbacken 61
174 60 Sundbyberg


 

« FÖR HÄMTNING »

Ansökan andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Ansökan om andrahandsuthyrning hyreslägenhet

Bygganmälan

Observera att formuläret för ”Bygganmälan” inom kort kommer uppdateras. För vattenledning- och avloppsrelaterade åtgärder i fastigheten skall entreprenören vara certifierad hos Säker Vatten. Därtill ska journummer till ansvarig firma medfölja er anmälan. Notera även att bygganmälan ska vara styrelsen till handa minst fyra (4) veckor innan planerad byggstart.

Bytes-ansökan

Medgivandeblankett autogiro

Kommer redigeras inom kort:

Uppgifter till portlåsen

Uppsägning av hyreskontrakt

 


logotype_stor_medtext_utanbakgrund